Εγγραφές-επανεγγραφές στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Ξηρομέρου (Αστακού, Κανδήλας και Φυτειών)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ                                        
Ν.Π.Δ.Δ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ  
ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ 
ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
Αστακός, 08.6.2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
  Σας γνωρίζουμε ότι οι εγγραφές-επανεγγραφές στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Ξηρομέρου (Αστακού, Κανδήλας και Φυτειών) ξεκινούν από 10.6.2016 έως  30.6.2016.
    Για να πραγματοποιηθεί η εγγραφή νηπίου στο αντίστοιχο Σταθμό απαιτούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1)-Αίτηση του γονέα για εγγραφή του νηπίου.
2)-Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
3)-Αντίγραφο ταυτότητας μητέρας .
4)-Ιατρική βεβαίωση για την καλή πνευματική, σωματική υγεία και  σωματική αρτιμέλεια  του νηπίου καθώς και βεβαίωση mantoux.
5)-Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/86 για την παραλαβή των νηπίων.
6)-Άδεια νόμιμης παραμονής στη χώρα μας, όταν πρόκειται για αλλοδαπούς γονείς.
      Για επανεγγραφές παιδιών απαιτείται μόνο η αίτηση του γονέα..............ΠΡΟΣΟΧΗ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΡΑΣΗ  «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ»

1.-Οι μητέρες οι οποίες έχουν το δικαίωμα (δεν εργάζονται) πρέπει άμεσα εκκινήσουν διαδικασία έκδοσης  Δελτίου – Κάρτας ανεργίας  καθώς και  βεβαίωσης εξατομικευμένης προσέγγισης από τον ΟΑΕΔ. 
    Δεν μπορούν να εκδώσουν Δελτίο Ανεργίας οι μητέρες οι οποίες  απασχολούνται ως μισθωτές (ΙΚΑ) ή αυτοαπασχολούμενες (ΟΑΕΕ) ή αυτοαπασχολούμενες στον πρωτογενή τομέα (ΟΓΑ). 
     Οι μητέρες οι οποίες δεν είναι ασφαλισμένες  στον  ΟΓΑ, αλλά είναι ασφαλισμένος μόνο ο σύζυγος τους , θα  πρέπει να προβούν άμεσα  στην έκδοση  Δελτίου Ανεργίας, γιατί δεν θα έχουν δικαίωμα  συμμετοχής  στο πρόγραμμα.

2.-Επίσης, θα πρέπει να έχουν υποβάλει την φορολογική τους δήλωση και να έχει εκδοθεί το εκκαθαριστικό σημείωμα για το Φορολογικό έτος 2015 (1/1/2015-31/12/2015).

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΟΥΡΚΟΥΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

http://xiromeronews.blogspot.gr/2016/06/blog-post_97.html

Σχόλια