5.000 € απ' ευθείας ανάθεση σε εξωτερικό συνεργάτη από το Νομικό Πρόσωπο του Δήμου Ξηρομέρου, για τεχνική υποστήριξη του προγράμματος των παιδικών σταθμών


Με σχετική του απόφαση το ∆.Σ. του Νομικού Προσώπου του ∆ήµου Ξηρομέρου, αποφάσισε την διάθεση 5.000 € με απ' ευθείας ανάθεση σε εξωτερικό συνεργάτη, για τεχνική υποστήριξη του προγράμματος των παιδικών σταθμών.
Δείτε εδώ το επίσημο έγγραφο

http://mytikaspress.blogspot.gr/

Σχόλια