Προσλήψεις 11 ατόμων στο Ν.Π.Δ.Δ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ στο Δήμο Ξηρομέρου

       Με δύο (2) προκηρύξεις το Ν.Π.Δ.Δ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ του Δήμου Ξηρομέρου ανακοινώνει την πρόσληψη 11 (10+1) ατόμων. Το χρονικό διάστημα υποβολής δικαιολογητικών είναι από την 05.12.2016 έως και την 14.12.2016.
Αναλυτικά: 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 /2016
Α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι
  Την πρόσληψη δέκα (10) υπαλλήλων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» του Ν.Π.Δ.Δ. «Πολιτισμός Περιβάλλον Αθλητισμός Παιδεία και Κοινωνική Πρόνοια στο Δήμο Ξηρομέρου» που εδρεύει στον Αστακό , για τις δομές των Παιδικών Σταθμών Αστακού , Φυτειών και
του Βρεφονηπιακού Σταθμού Κανδήλας και την λειτουργική υποστήριξη των ενταγμένων στην δράση  δομών και συγκεκριμένα των εξής ανά ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού υπαλλήλων.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2 /2016
Α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι
   Την πρόσληψη ενός /μίας (1) υπαλλήλου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής» του Ν.Π.Δ.Δ. «Πολιτισμός Περιβάλλον Αθλητισμός Παιδεία και Κοινωνική Πρόνοια στο Δήμο Ξηρομέρου » που εδρεύει στον Αστακό , για την δομή του Παιδικού Σταθμού Αστακού και συγκεκριμένα την εξής ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης....

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΚΑΙ ΔΕΙΤΕ: 
Download this file (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1-2016.pdf)ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1-2016.pdf928 kB
Download this file (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 2-2016.pdf)ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 2-2016.pdf854 kB
Download this file (ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΟΧ 1-2016.pdf)ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΟΧ 1-2016.pdf137 kB
Download this file (ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΟΧ 2-2016.pdf)ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΟΧ 2-2016.pdf 131 kBhttp://xiromeronews.blogspot.gr/2016/11/11-101.html

Σχόλια