Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης: Απλά βήματα για να το λάβετε


Σε όλη τη χώρα επεκτείνεται πλέον το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης. Δείτε πώς θα το λάβετε, με απλά βήματα.
Το πρόγραμμα εφαρμόστηκε πιλοτικά το 2016 σε 30 δήμους της χώρας και ενίσχυσε 48.319 δικαιούχους, από τους οποίους περίπου το 50% είχε μηδενικό εισόδημα. Το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης είναι ένα μηνιαίο επίδομα πρόνοιας που, όπως επισημαίνεται από το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, έχει ως στόχο να αποτελέσει δίχτυ ασφαλείας για τους πολίτες που ήρθαν σε πολύ δύσκολη οικονομική θέση τα τελευταία χρόνια. Υπολογίζεται ότι από φέτος θα καλύψει πανελλαδικά περίπου 700.000 νοικοκυριά που διαβιούν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας.
Οι αιτήσεις για την είσπραξη του επιδόματος θα πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα www.keaprogram.gr, μετά τις 20 Ιανουαρίου. Αίτηση θα πρέπει να κάνουν και οι παλαιοί δικαιούχοι. Τα βήματα είναι πολύ απλά και σχεδόν το σύνολο των στοιχείων βγαίνει αυτόματα όπως και η τελική απάντηση. Η αίτηση είτε εγκρίνεται αμέσως, είτε όχι. Δεν περνάει από επιτροπή, γεγονός που μειώνει το συνηθισμένο ελληνικό γραφειοκρατικό χρόνο.
Οι βασικές πληροφορίες και τα δικαιολογητικά που όλοι οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να συλλέξουν πριν ξεκινήσουν τη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης είναι:
-Αριθμός ΑΜΚΑ
-ΑΦΜ
-Πληροφορίες για το εισόδημα και τα περιουσιακά στοιχεία
-Απόδειξη διαμονής
-Αριθμός τραπεζικού λογαριασμού
-Για τα φιλοξενούμενα μέλη, ΑΜΚΑ, ΑΦΜ και πληροφορίες για το εισόδημα
Σε περίπτωση που οι αιτούντες επιλέξουν να υποβάλουν την αίτηση μέσω δήμων ή ΚΕΠ, πρέπει υποχρεωτικά να προσκομίσουν υπογεγραμμένο (με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής) το έντυπο συναίνεσης, με το οποίο δηλώνουν ότι συναινούν στις διασταυρώσεις των στοιχείων όλων των ενήλικων μελών του νοικοκυριού. Το έντυπο συναίνεσης είναι αναρτημένο στην ηλεκτρονική διεύθυνση του προγράμματος. Η αίτηση για συμμετοχή στο ΚΕΑ γίνεται από το μέλος του νοικοκυριού το οποίο υπέβαλε την πλέον πρόσφατη φορολογική δήλωση ή από το/τη σύζυγό του είτε απευθείας από τον αιτούντα μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης www.keaprogram.gr.
Για τη χορήγηση του ΚΕΑ, ο αιτών, σύμφωνα με τον «Ελεύθερο Τύπο», θα πρέπει να πληροί τα ακόλουθα περιουσιακά και εισοδηματικά κριτήρια:
1.Η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας του ιδίου να μην υπερβαίνει το ποσό των 90.000 ευρώ, προσαυξανόμενη κατά 15.000 ευρώ για κάθε πρόσθετο μέλος της οικογένειάς του και μέχρι το όριο των 150.000 ευρώ.
2.Τα τεκμήρια διαβίωσης της κινητής περιουσίας του νοικοκυριού (επιβατικά ΙΧ αυτοκίνητα ή και δίκυκλα) να μην υπερβαίνουν στο σύνολό τους το ποσό των 6.000 ευρώ.
3.Το συνολικό ύψος του εισοδήματος ή καταθέσεων του νοικοκυριού ή/και η τρέχουσα αξία μετοχών, ομολόγων κλπ, να μην υπερβαίνουν το εξής ποσό, έως έξι μήνες πριν από την υποβολή της αίτησης:
Α)Για μονοπρόσωπο νοικοκυριό, τα 1.200 ευρώ.
Β)Για νοικοκυριό αποτελούμενο από δύο ενήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με ένα ανήλικο μέλος, τα 1.800 ευρώ.
Γ)Για νοικοκυριό αποτελούμενο από δύο ενήλικα και ένα ανήλικο μέλος ή μονογονεϊκή οικογένεια με δύο ανήλικα μέλη, τις 2.100 ευρώ.
Δ)Για ένα νοικοκυριό αποτελούμενο από τρία ενήλικα μέλη ή δύο ενήλικα και δύο ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με τρία ανήλικα μέλη, τις 2.400 ευρώ.
Ε)Για νοικοκυριό αποτελούμενο από τρία ενήλικα και ένα ανήλικο μέλος ή δύο ενήλικα και τρία ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με τέσσερα ανήλικα μέλη, τις 2.700 ευρώ.
ΣΤ)Για νοικοκυριό αποτελούμενο από τέσσερα ενήλικα μέλη ή δύο ενήλικα και τέσσερα ανήλικα μέλη, ή μονογονεϊκή οικογένεια με πέντε ανήλικα μέλη, τις 3.000 ευρώ.
Στον υπολογισμό του συνολικού εισοδήματος περιλαμβάνονται και όλα τα επιδόματα πρόνοιας (συμπεριλαμβανομένων και των επιδομάτων τέκνων του πρώην ΟΓΑ), εκτός από το επίδομα αναδοχής, το επίδομα των απροστάτευτων τέκνων και τα μη ανταποδοτικά εισοδήματα αναπηρίας που χορηγούνται από το κράτος.

http://www.agriniopress.gr/

Σχόλια