Σύνδεσμος Χρυσοβιτσάνων Ξηρομερου: Όχι στα πανηγύρια.. Ναι στις πολιτιστικές εκδηλώσεις!

Ο Σύνδεσμος Χρυσοβιτσάνων Ξηρομέρου “Τα Κόροντα” επιμένει σταθερά στην γραμμή του που είναι να διοργανώνει πραγματικές πολιτιστικές εκδηλώσεις και όχι πανηγύρια με φίρμες “τύπου Μπλάκμαν”.
- Κι αυτό γιατί μόνον αυτές έχουν πολιτιστικό περιεχόμενο κι αποβλέπουν στην δημιουργία πολιτιστικής υποδομή και στην ανάπτυξη πολιτιστικής συνείδησης.
- Διότι περιλαμβάνουν πολλά πράγματα μαζί (εκδηλώσεις και δραστηριότητες) όπως θέατρο, χορευτικό, ομιλίες, αθλητισμό, δημοτική μουσική και τραγούδι, δημοτικά, ρεμπέτικα και λαϊκά. Κάθε χρόνο περιέχουν και κάτι καινούργιο.
- Διότι αυτές αποτελούν αληθινά ανταμώματα των συγχωριανών κι όχι άλλες που είναι συγκεντρώσεις αγνώστων Αιτωλοακαρνάνων στο χωριό με κίνητρο τη φίρμα με μεγάλο ρίσκο και την προσδοκία υψηλού κέρδους.
- Διότι μόνο αυτές δίνουν την δυνατότητα στους συγχωριανούς να φάνε σαν άνθρωποι, να διασκεδάσουν χωρίς παρεκτροπές και επεισόδια με ποιοτική μουσική και προπαντός με λίγα έξοδα.
- Διότι μόνο αυτές εξυπηρετούν τους σκοπούς του Συλλόγου που είναι να υπάρξουν κάποια έσοδα και μ’ αυτά να βοηθήσει είτε την ομάδα, είτε να γίνει κάποιο έργο στο χωριό.
- Διότι μόνο σ’ αυτές υπάρχει διαφάνεια και έλεγχος των οικονομικών της εκδήλωσης με την σύνταξη και δημοσίευση οικονομικού απολογισμού.
Αντίθετα στα πανηγύρια “τύπου Μπλάκμαν”, που διοργανώνουν ιδιώτης ή ομάδα ιδιωτών κρυπτόμενοι πίσω από το μανδύα του Συλλόγου, τα όποια έσοδα αν υπάρξουν, δεν πιάνουν τόπο με την ενίσχυση φορέων και εκτέλεση έργων στο χωριό αλλά πάνε κατευθείαν στις τσέπες των ιδιωτών-διοργανωτών.
Επίσης δεν υπάρχει διαφάνεια και έλεγχος, αφού δεν συντάσσονται και δεν δημοσιεύονται ποτέ οικονομικοί απολογισμοί. Εξακολουθούμε να επιμένουμε σταθερά στη γραμμή μας και πιστεύουμε ότι κάποια στιγμή θα δικαιωθούμε.

Σχόλια