Προχωρούν µεθοδευµένα

Προχωρούν µεθοδευµένα
Δεν έχει µόνο το Μεσολόγγι να διαχειριστεί πολλά χρήµατα από το ΕΣΠΑ, αλλά όλες οι πόλεις της χώρας αντιστοίχου µεγέθους.
Όπως για παράδειγµα η πρωτεύουσα της Βοιωτίας, η Λιβαδειά, της οποίας η δήµαρχος Γιώτα Πούλου δήλωσε τις προάλλες σε συγκέντρωση δηµοσιογράφων πως οι µελέτες της ΟΧΕ προχωρούν ταχύτατα. Και ότι το Μάρτιο θα γίνει παρουσίασή των ενώπιον των Λεβαδέων οπότε και θα πρέπει να κατατεθούν, προτάσεις, συµπληρώσεις κ.λπ...

πηγή :  http://www.aixmi-news.gr/

Σχόλια