Πρωτοπορεί το Εσπερινό Γυμνάσιο Μεσολογγίου

Πρωτοπορεί το Εσπερινό Γυμνάσιο Μεσολογγίου
Το Εσπερινό Γυμνάσιο Μεσολογγίου με Λυκειακές Τάξεις είναι το πρώτο και μοναδικό σχολείο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου που θα εφαρμόσει κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά την περιγραφική αξιολόγηση στους μαθητές του συμμετέχοντας στη πιλοτική δράση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής «Εισαγωγή της Περιγραφικής Αξιολόγησης στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση».
Στα πλαίσια της παραπάνω δράσης, την Τετάρτη 06 Δεκεμβρίου, πραγματοποιήθηκε στο χώρο του Εσπερινού Γυμνασίου επιμόρφωση από τους συμβούλους κ. Ελευθέριο Βεκρή Σύμβουλο Α΄ στη Μονάδα Ανθρωπιστικών Επιστημών του ΙΕΠ και κ. Αθανάσιο Στράντζαλο Σύμβουλο Β΄ στη Μονάδα Φυσικών Επιστημών, Μαθηματικών και Πληροφορικής του ΙΕΠ.
Επιπλέον στην παραπάνω επιμορφωτική - ενημερωτική - συνεργατική συνάντηση συμμετείχε και ο σύλλογος Διδασκόντων του Γυμνασίου Αγίου Βλασίου με το Διευθυντή του σχολείου κ. Αθανάσιο Σαρδέλη. Παρόντες ήταν, επίσης, ο Προϊστάμενος της Δ/θμιας Εκπαίδευσης Αιτ/νίας κ. Χρήστος Καζαντζής και η σχολική σύμβουλος επιστημονικής και παιδαγωγικής καθοδήγησης των σχολείων κ. Χρυσούλα Σπυρέλη.
Το θέμα που αναπτύχθηκε ήταν η διαμόρφωση του μαθήματος με στόχο την περιγραφική αξιολόγηση: διαχείριση της ύλης, εκπόνηση σχεδίου, εργαλεία αξιολόγησης και μέθοδοι. Αφού προηγήθηκε μια γενική τοποθέτηση και επιλύθηκαν απορίες των εκπαιδευτικών από τη μέχρι τώρα εφαρμογή της δράσης, οργανώθηκαν δύο βιωματικά εργαστήρια, ένα θετικών και ένα ανθρωπιστικών επιστημών όπου αναπτύχθηκαν στην πράξη συγκεκριμένες μέθοδοι περιγραφικής αξιολόγησης.
Τέλος έγινε κατανοητό σε όλους ότι μέσα από την περιγραφική αξιολόγηση παρέχεται η δυνατότητα οι επιδόσεις του μαθητή να περιγραφούν διαφοροποιημένα και με περισσότερη σαφήνεια και πληρότητα. Δεν ταυτίζεται υποχρεωτικά με την εξέταση, με την απόρριψη, με την επιλογή. Παρά τις δυσκολίες που ανακύπτουν κατά την πρώτη εφαρμογή της, κοινή πεποίθηση είναι ότι πρόκειται για μια πολλά υποσχόμενη μέθοδο αξιολόγησης.
Για το Εσπερινό Γυμνάσιο Μεσολογγίου με Λυκειακές Τάξεις
Η Διευθύντρια
Καρατζόγλου Χρυσάνθη ΠΕ19
http://www.aixmi-news.gr/

Σχόλια