Απορρίφθηκε η ειδική διοικητική προσφυγή του Νικολάου Μακρή, υπαλλήλου Δήμου Ξηρομέρου κατά της υπ’ αριθ. 187/2017 Απόφασης Δημάρχου ΞηρομέρουΑπορρίφθηκε η ειδική διοικητική προσφυγή  υπαλλήλου Δήμου Ξηρομέρου


Μπορείτε να διαβάσετε τη απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ΕΔΩ

Σχόλια