Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Ακτίου Βόνιτσας, την ΤΕΤΑΡΤΗ 31.1.2018

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (Άρθρο 67 Ν.3852/10).

       Σας καλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα στην Βόνιτσα, στις 31 Ιανουαρίου 2018, ημέραΤετάρτη και ώρα 17:30 για συζήτηση και λήψη απόφασης με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.-Συμμετοχή του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας στην πρόσκληση με τίτλο: «Δημιουργία Ολοκληρωμένων Τουριστικών Προσβάσιμων ΘαλάσσιωνΠροορισμών» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», του Άξονα Προτεραιότητας 03. (Εισηγητής κ. Δήμαρχος)
2.-Εξουσιοδότηση υπευθύνου Πράξης για τη: «Δημιουργία Ολοκληρωμένων Τουριστικών Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας» που θα υποβληθεί στο πρόγραμμα με τίτλο:  «Δημιουργία Ολοκληρωμένων Τουριστικών Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», Άξονας Προτεραιότητας 03. (Εισηγητής κ. Δήμαρχος).....3.-Συμμετοχή του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας στο Πρόγραμμα «ΔημιουργικήΕπανάχρηση Δημοτικής Ακίνητης Περιουσίας». (Εισηγητής κ. Δήμαρχος)
4.-Εξουσιοδότηση υπευθύνου Πράξης για τη «Δημιουργική Επανάχρηση Δημοτικής Ακίνητης Περιουσίας». (Εισηγητής κ. Δήμαρχος)
5.-......................
6.-Καθορισμός τελών Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού για το έτος 2018. (Εισηγητής κ. Δήμαρχος)
7.-Καθορισμός τελών ύδρευσης – άρδευσης - αποχέτευσης για το έτος 2018. (Εισηγητής κ. Δήμαρχος)
8.-Αποζημίωση ακινήτου ιδιοκτησίας Κύρκου Σπυρίδωνα στην περιοχή Γουργουβλή Τ.Κ. Θυρρείου του Δήμου Ακτιου-Βόνιτσας και αποδοχή της τιμής που ορίζει η Έκθεση Εκτίμησης Ακινήτου. (Εισηγητής κ. Δήμαρχος)
9.-Περί πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Πεζοδρόμηση εισόδου Μοναστηρακίου». (Εισηγητής κ. Ασπρογέρακας)
10.-Περί συγκρότησης Επιτροπής προσωρινής και οριστικής Παραλαβής του έργου: «Βελτίωση δρόμων αποκατάστασης επούλωση λακκουβών στη θέση Μαρίνες». (Εισηγητής κ. Στούπας)
11.-Περί συγκρότησης Επιτροπής προσωρινής και οριστικής Παραλαβής του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις περιοχής Ακτίου». (Εισηγητής κ. Στούπας)
12.-Περί συγκρότησης Επιτροπής προσωρινής και οριστικής Παραλαβής του έργου: «Αποκατάσταση οπών οδοστρωμάτων Δ.Ε. Ανακτορίου». (Εισηγητής κ. Στούπας)
13.-Περί συγκρότησης Επιτροπής «Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών» για το έτος 2018. (Εισηγητής κ. Στούπας)
14.-Περί συγκρότησης Επιτροπής «Παραλαβής Γενικών Υπηρεσιών» για το έτος 2018. (Εισηγητής κ. Στούπας)
15.-Συγκρότηση  επιτροπής για την παραλαβή έργων  έτους 2018. (Εισηγητής κ. Στούπας)
16.-Περί ορισμού μελών Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών για εκμίσθωση ή εκποίηση πραγμάτων του Δήμου για το έτος 2018. (Εισηγητής κ. Στούπας)
17.-Συγκρότηση Επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων για το έτος 2018. (Εισηγητής κ. Στούπας)
18.-Εγγραφή του Δήμου ως συνδρομητής στη διαδικτυακή βάση πληροφοριών και εφαρμογών Δημοτικών Επιχειρήσεων (ΔΗΜΟΣΝΕΤ) για το έτος 2018. (Εισηγητής κ. Στούπας)
19.-Εγγραφή του Δήμου ως συνδρομητή στη Νομική Βάση ΠληροφοριώνΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ για το έτος 2018. (Εισηγητής κ. Στούπας)
20.-Μεταφορά χρημάτων από το λογαριασμό του Δήμου μας σε λογαριασμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλαδας, λόγω κατάθεσης τους εκ παραδρομής από οφειλέτες βοσκοτόπων. (Εισηγητής κ. Στούπας)
21.-Έγκριση σχεδίου σύμβασης για την αποκομιδή – εναπόθεση απορριμμάτων συμμεικτών και ανακυκλώσιμων Αεροδρομίου Ακτίου. (Εισηγητής κ. Δήμαρχος)
22.-Περί καταπολεμήσεως δάκου ελιάς με ψεκασμούς από εδάφους για το έτος 2018. (Εισηγητής κ. Στούπας)
23.-Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης και Στοχοθεσίας του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Κοινωνικής Μέριμνας και Ανάπτυξης Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας» έτους 2018. (Εισηγητής κ. Αποστολάκης Παντ.)
24.-Περί έγκρισης προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2018 του Ν.Π.Δ.Δ.«Κέντρο Κοινωνικής Μέριμνας και Ανάπτυξης Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας. (Εισηγητής κ. Αποστολάκης Παντ.)
25.-Συγκρότηση σε σώμα Εκτελεστικής Επιτροπής ως Πειθαρχικό Όργανο του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας.
(Εισηγητής κ. Πρόεδρος)
26.-Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου και καταβολής εξόδων κίνησης (Εισηγητής κ. Στούπας)
27.-Περί αποδοχής πίστωσης από το ΥΠ.ΕΣ για πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες (ΣΑΕ 055), ποσού 250.000,00 και διάθεση πίστωσης. (Εισηγητής κ. Δήμαρχος)
28.-Ορισμός δύο (2) Δημοτικών Συμβούλων με τους αναπληρωματικούς τους ως μέλη της Εκτιμητικής Επιτροπής, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 186 του Ν. 3643/2006, για το έτος 2018. (Εισηγητής κ. Στούπας)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΝΕΛΗΣ    

*Επιπλέον στοιχεία για τις εισηγήσεις (αποφάσεις Επιτροπών, έγγραφα κλπ.) παρακαλούμε να απευθύνεστε στην γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου ή στους αρμόδιους Υπαλλήλους.

Σχόλια