Πληρωμές 8,5 εκατ. ευρώ από ΟΠΕΚΕΠΕ

Πληρωμές 8,5 εκατ. ευρώ από ΟΠΕΚΕΠΕ
Πρόκειται για πληρωμές υποχρεώσεων από διάφορα μέτρα και δράσεις του ΠΑΑ, όπως βιολογική κτηνοτροφία και βιολογική γεωργία, παύση γαιών, απονιτροποίηση, ολοκληρωμένη διαχείριση και προώθηση προϊόντων, δασώσεις κτλ.
Δείτε αναλυτικά το σχετικό αρχείο ΕΔΩ.
Πηγή: e-ea.gr

Σχόλια