Απορρίφθηκε η από 9-11-2017 αναφορά-προσφυγή του Ελευθερίου Μάντζαρη κατά της αριθ.161/2017 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Ξηρομέρου


Απορρίφθηκε  αναφορά-προσφυγή του Ελευθερίου Μάντζαρη

Σχόλια