Συναντήσεις του Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης Κων/νου Μητρόπουλου στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων

27049088_2012058052413459_856897981_o 
Σειρά προγραμματισμένων συναντήσεων πραγματοποίησε ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης Κωνσταντίνος Μητρόπουλος και υπηρεσιακοί παράγοντες της Περιφέρειας, την Παρασκευή 19 Ιανουαρίου στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.
Συζητήθηκαν διάφορα θέματα που αφορούν στον πρωτογενή Τομέα της Περιφέρειας και κυρίως την εφαρμογή του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, αλλά και άλλα επίκαιρα ζητήματα που απαιτούν συνεργασία με το Υπουργείο.

Οι συναντήσεις έγιναν με το Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων του ΥΠ.Α.Α.Τ., Χαράλαμπο Κασίμη για θέματα εφαρμογής των Μέτρων του Π.Α.Α. 2014-2020 που έχει ήδη γίνει προκήρυξη (Νέοι Αγρότες, Σχέδια Βελτίωσης, Νιτρορρύπανση) καθώς και για τα υπομέτρα 5.1 και 5.2 που αφορούν προστασία της γεωργικής παραγωγής από φυσικές καταστροφές και αποκατάσταση ζημιών.
Επίσης με το Γενικό Γραμματέα του Νικόλαο Αντώνογλου και με στελέχη του Υπουργείου έγινε αναλυτική συζήτηση για το πρόγραμμα της Δακοκτονίας, με κατάθεση προτάσεων για τους τρόπους βελτίωσης της εφαρμογής του καθώς και άλλα θέματα φυτοπροστασίας και βοσκοτόπων. Επιπρόσθετα τέθηκε η αναγκαιότητα της ένταξης της Κορινθιακής Σταφίδας σε πρόγραμμα ανασύστασης με Κοινοτική Ενίσχυση, τονίζοντας τον κίνδυνο της εγκατάλειψης της καλλιέργειας αυτής που αποτελεί Εθνικό προϊόν.
Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τον Κοσμήτορα της Σχολής Τροφίμων και Διατροφής του Τ.Ε.Ι. Αθήνας Ιωάννη Τσάκνη, με αντικείμενο συζήτησης τρόπους προώθησης αγροδιατροφικών προϊόντων, μέσω της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης της Π.Δ.Ε. και άλλα συναφή θέματα.
Στις συναντήσεις αυτές ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης συνοδευόταν από τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Σταύρο Βέρρα, τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας Βασίλη Μιχαλόπουλο, τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Αχαΐας Νίκο Κοσμά και άλλα στελέχη των Υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Μητρόπουλος μεταξύ των άλλων τόνισε ότι κρίνεται άκρως απαραίτητος ο συντονισμός και η ενίσχυση όλων εκείνων των δράσεων που έχουν ως επίκεντρο την ισόρροπη ανάπτυξη του πρωτογενή τομέα της Π.Δ.Ε.. Η σημερινή κοινωνικό-οικονομική κατάσταση επιβάλει την άμεση αντίδρασή μας στην κατεύθυνση στήριξης του ενός από τους ελάχιστους πυλώνες οικονομικής ανάπτυξης της χώρας μας. Η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας του αγροδιατροφικού τομέα γενικότερα, θα συμβάλει καθοριστικά στη βελτίωση του βιοτικού και ποιοτικού μας επιπέδου, θέτοντας ταυτόχρονα γερές βάσεις για το μέλλον για μια αειφόρο ανάπτυξη και ευημερία.

Σχόλια