Εγκρίθηκε από τον Υπουργό Εσωτερικών αίτημα του Δημάρχου Ιερής Πόλης Μεσολογγίου για ένταξη στο πρόγραμμα ΑΚΣΙΑ

Μετά από προσωπική επίδοση αιτήματος του Δημάρχου Νίκου Καραπάνου την 5η Ιανουαρίου 2018 προς τον Υπουργό Εσωτερικών για ένταξη του Δήμου στο πρόγραμμα Αυτοδιοίκηση Κοινωνική Συνοχή – Ισόρροπη Ανάπτυξη (ΑΚΣΙΑ), σε σημερινή ανακοίνωση του Υπουργείου αναφέρεται πως ο κ. Παναγιώτης Σκουρλέτηςενέκρινε επιχορήγηση προς το Δήμο Ιερής Πόλης Μεσολογγίου, ύψους 278.671,88 ευρώ.

Το πρόγραμμα Α.Κ.Σ.Ι.Α αφορά «αποκλειστικά και μόνο την εξόφληση των υποχρεώσεών των Δήμων που προέρχονται από δικαστικές αποφάσεις και διαταγές πληρωμής που έχουν καταστεί τελεσίδικες έως 31/7/2017, με χρέωση του λογαριασμού του Υπουργείου Εσωτερικών που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων»

http://xiromeronews.blogspot.gr/

Σχόλια