Ρυθμίσεις στις οδούς Βόνιτσας – Λευκάδας και Ακτίου – Βόνιτσας

Η Αστυνομική Διεύθυνση Ακαρνανίας εξέδωσε ανακοινώσεις που αφορούν στην προσωρινή σήμανση – ασφάλιση  κυκλοφοριακής ρύθμισης της παρακαμπτήριας  οδού  της Ε.Ο. Αμφιλοχίας – Λευκάδος στην περιοχή του κόμβου Κ3 χ/θ 38+600 (χιλιομέτρηση υφιστάμενης Εθνικής Οδού), του έργου ‘ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΙΚΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΚΤΙΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΔΥΤΙΚΟ ΑΞΟΝΑ ΒΟΡΡΑ – ΝΟΤΟΥ’ και προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις της παρακαμπτήριας οδού  από την χ/θ 6+280  έως την χ/θ 6+720 της Π.Ε.Ο. Ακτίου – Βόνιτσας  για την υλοποίηση του έργου ‘’ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΙΚΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΚΤΙΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΔΥΤΙΚΟ ΑΞΟΝΑ ΒΟΡΡΑ- ΝΟΤΟΥ‘’

 Αναλυτικά:
ΑΡΘΡΟ (1)
Tην παράταση ισχύος των περιορισμών ως προς τα όρια ταχύτητας και την ρύθμιση της κυκλοφορίας των οχημάτων, σύμφωνα με την α.α. (4) σχετική, στην περιοχή του κόμβου Κ3 χ/θ 38+600 (χιλιομέτρηση υφιστάμενης E.Ο. Αμφιλοχίας – Λευκάδας), σε μήκος δύο (2) χιλιομέτρων, λόγω εκτελούμενων εργασιών του έργου ‘ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΙΚΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΚΤΙΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΔΥΤΙΚΟ ΑΞΟΝΑ ΒΟΡΡΑ- ΝΟΤΟΥ’, βάσει της θεωρημένης μελέτης της ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ  Α.Ε. από την 25/01/2018 μέχρι και 26/07/2018.
 Η κυκλοφορία των οχημάτων στο ανωτέρω σημείο θα διεξάγεται εναλλάξ στο ένα ρεύμα κυκλοφορίας.
ΑΡΘΡΟ (2)
Κατά το  ανωτέρω χρονικό διάστημα να ληφθούν όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για την ομαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας των πεζών και τροχοφόρων και να τοποθετηθεί η προβλεπόμενη από τα  άρθρα 9 και 10 του Κ.Ο.Κ. σήμανση με κατάλληλες πινακίδες – εμπόδια και με σημαιοφόρο προειδοποίησης εκτέλεσης έργου για την ημέρα και την νύχτα, καθώς και με φώτα ή αντανακλαστικά στοιχεία για την νύχτα, με μέριμνα της εταιρείας ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ  Α.Ε. και σύμφωνα με την και σύμφωνα με την υπ’ αριθ. α/α (6) σχετική εγκεκριμένη μελέτη σήμανσης του έργου.
ΑΡΘΡΟ (3)
Η ισχύς της παρούσας απόφασης έχει ισχύ από την δημοσίευσή της , σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 2696/1999 Κ.Ο.Κ., την ανάρτησή της στο διαδίκτυο, σύμφωνα με το άρθρο 4 Ν. 3862/2010 και την τοποθέτηση της προβλεπόμενης οδικής σήμανσης, μέχρι την ως άνω χρονική διάρκεια.
ΑΡΘΡΟ (4)
Οι παραβάτες της Απόφασης αυτής, διώκονται και τιμωρούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2696/99 (Α-57) «Περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας».
Λήψη επιβαλλομένων μέτρων υλοποίησης παρόντος άρθρου ανατίθεται στο Α.Τ. Ακτίου – Βόνιτσας.
ΑΡΘΡΟ (1)
Την παράταση ισχύος  των περιορισμών, ως προς τα όρια ταχύτητος και την ρύθμιση της κυκλοφορίας των οχημάτων, σύμφωνα με την α/α (4) σχετική απόφασής  μας,  από την χ/θ 6+280 έως την χ/θ 6+720 του Νέου αυτοκινητόδρομου, για την ασφαλή εκτροπή της κυκλοφορίας της υφιστάμενης Π.Ε.Ο. Ακτίου – Βόνιτσας και την υλοποίηση του έργου ΄΄ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΙΚΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΚΤΙΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΔΥΤΙΚΟ ΑΞΟΝΑ ΒΟΡΡΑ- ΝΟΤΟΥ΄΄,  λόγω εκτελούμενων εργασιών, μέχρι την 26/07/2018.
ΑΡΘΡΟ (2)
Κατά το  ανωτέρω χρονικό διάστημα να ληφθούν όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για την ομαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας των οχημάτων και εργαζομένων και να τοποθετηθεί η προβλεπόμενη, από τα άρθρα 9 & 10 του Κ.Ο.Κ., σήμανση με μέριμνα της ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ  Α.Ε. και σύμφωνα με την υπ’ αριθ. α/α (6) σχετική εγκεκριμένη μελέτη σήμανσης του έργου.
ΑΡΘΡΟ (3)
Η ισχύς της παρούσας απόφασης έχει ισχύ από την δημοσίευσή της , σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 2696/1999 Κ.Ο.Κ., την ανάρτησή της στο διαδίκτυο, σύμφωνα με το άρθρο 4 Ν. 3862/2010 και την τοποθέτηση της προβλεπόμενης οδικής σήμανσης, μέχρι την ως άνω χρονική διάρκεια.
ΑΡΘΡΟ (4)
Οι παραβάτες της Απόφασης αυτής, διώκονται και τιμωρούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2696/99 (Α-57) «Περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας».
Λήψη επιβαλλομένων μέτρων υλοποίησης παρόντος άρθρου ανατίθεται στο Α.Τ. Ακτίου – Βόνιτσας.
http://xiromeronews.blogspot.gr/

Σχόλια