Πανεπιστήµιο Αιτωλοακαρνανίας

Πανεπιστήµιο Αιτωλοακαρνανίας
Ημερομηνία πρώτης δημοσίευσης: 18/01/2018

Στη δηµοσιότητα δόθηκε το σχέδιο για το νέο υπερπανεπιστήµιο Ηπείρου
 µε την συνένωση του Παν/µίου Ιωαννίνων και του ΤΕΙ Ηπείρου.
Προβλέπεται η ίδρυση 10 νέων τµηµάτων και κατάργηση όσων υπολειτουργούν µε υψηλό δηµόσιο κόστος, ίδρυσηδιετών προγραµµάτων επαγγελµατικής εκπαίδευσης µέσα στο νέο ίδρυµα και θεσµοθέτηση Ερευνητικού Κέντρου στο Παν/µιο Ιωαννίνων, που θα περιλαµβάνει 4 Ινστιτούτα: Βιοεπιστηµών, Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης, Υλικών και Υπολογιστών, Ανθρωπιστικών Σπουδών...

http://www.aixmi-news.gr

Σχόλια