Πως η Σκοπιανή προπαγάνδα εμπλέκει την Αρχαία Αιτωλία στο «Μακεδονικό»

makedoniapropaganda
Του Λίνου Υφαντή,
Μιας που το θέμα είναι επίκαιρο, ενδιαφέρον μελέτης είναι το πως εμπλέκει η Σκοπιανή προπαγάνδα την αρχαία ιστορία της Αιτωλίας, της περιοχής μας με το Μακεδονικό ζήτημα.

Αυτό δεν γίνεται απαραίτητα από σχολικά βιβλία αλλά από εθνικιστικά site της γείτονος χώρας που διαχέουν πληροφορίες στο διαδίκτυο, κάτι βέβαια που υπάρχει και σε ελληνική εκδοχή.
Ένα από αυτά, το makedonijaese.com αναμασά στην  ουσία την Σκοπιανή εκδοχή ότι οι αρχαίοι Μακεδόνες ήταν άλλο έθνος από τους αρχαίους Έλληνες γιατί οι τελευταίοι είχαν επαναστατήσει κτλ κτλ φέρνοντας ως παράδειγμα την αντιμακεδονική  Αθήνα του Δημοσθένη, χωρίς όμως να λαμβάνουν υπόψιν τις ιδιαιτερότητες των πόλεων-κρατών και τη δομή του Ελληνικού κόσμου, η οποία επέτασσε συγκρούσεις για οικονομικούς λόγους ( π.χ. Πελοποννησιακός πόλεμος) και όχι λόγω Εθνικών διαφορών.
Στο σκεπτικό αυτό εμπλέκει και την Αρχαία Αιτωλία. Όπως μπορείτε να δείτε στο χάρτη συλλαμβάνει ένα στιγμιότυπο της ιστορίας και την περιλαμβάνει στο «Μακεδονικό βασίλειο» ενώ η υπόλοιπη Ελλάδα είναι «κατεχόμενη» από την Αθήνα «που επηρεάστηκε από Ιωνικά στοιχεία» -μάλλον, την Σπάρτη και τους Μολοσσούς της Ηπείρου-δεν αναφέρει Ιλλυριούς λόγω παρουσίας Αλβανών στο κρατίδιο των Σκοπίων γαρ.
Την Αιτωλία και την Ακαρνανία αναφέρει ως αρχικά πελασγική περιοχή όπως τους Μακεδόνες (ДОДЕКА Етолија, Акаранија, Mолосиja и Тесалија биле монархии и не биле градови држави. Hивните корени се од пелазгиско потекло.) Προσπαθεί να επεκτείνει την «ομοιότητα» των Πελασγών Μακεδόνων στη Γλώσσα παρουσιάζοντας τους Αιτωλούς και τους Ακαρνάνες  να… μιλούν Πελασγικά μαζί με τους Μακεδονές επικαλούμενοι μάλιστα μια αναφορά του Ρωμαίου Τίτου Λίβιου, ο οποίος υποστήριζε ότι οι Αθηναίοι μιλούσαν τελείως διαφορετικά από την υπόλοιπη Ελλάδα  ( Античко – македонскиот јазик Античките историчари и хроничари во своите пишани дела известуваат дека античките Македонци говореле посебен јазик,  различен од тебаните, атињаните , спартаните  и останатите соседни народи.  HO  Акаранците, Македонците и Етолците  говореле един ист јазик и БИЛЕ  Пелазги – БЕЛИТЕ – БЕЛЦИ. Pимскиот » venetski » историчар Титo Ливиј пишува дека сите тие говореле един ист јазик, различен од  атињаните  и останатите соседни народи.)
Δεν αναφέρει όμως ότι η κάθε γλώσσα έχει διαφοροποιήσεις εντός αυτής οι οποίες ονομάζονται ιδιώματα ή διάλεκτοι. Άλλωστε διακεκριμένοι Γλωσσολόγοι στην διεθνής επιστημονική κοινότητα όπως ο Μπακ και ο Μπάρτονεκ κατατάσσουν την Αιτωλική διάλεκτο στις βορειοδυτικές διαλέκτους της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας, κάτι δηλαδή μεταξύ Δωρικής και Αιτωλικής ( βλέπε στον παρακάτ ω σύνδεσμο:  http://www.greek-language.gr/greekLang/studies/history/thema_07/12.html).
Τέλος σε άλλα σημεία προσπαθεί να αξιοποιήσει την εμπλοκή των Αιτωλών στον αντιμακεδονικό αγώνα των Ρωμαίων ( μάχη Κυνός Κεφαλές κ.α.) παρουσιάζοντας τους ως συμμάχους των Ρωμαίων  κατά των Μακεδόνων, οι οποίοι, αν και…Πελασγοί, πήγαν με τους Ρωμαίους γιατί θα εκεί έβλεπαν την πλευρά του νικητή (Сојузници на Римјаните биле: Пергамо, Роди, Легата Ачеа и Етолите…. Етолите биле блиски со Македонците, а и зборувале ист јазик меѓутоа сигурно затоа што биле уверени дека Римјаните ќе победат, застанале на нивна страна.) Φυσικά όμως δεν αναφέρονται στο γενικότερο πλαίσιο έριδων  των Ελληνιστικών βασιλείων με οικονομικά πάντα κριτήρια, τα οποία εκμεταλλεύτηκαν οι Ρωμαίοι και κατάφεραν να κυριαρχήσουν στον Ελληνικό χώρο.

http://www.agrinionews.gr/

Σχόλια