Ψήφισμα της Μητρόπολης Αιτωλ/νίας για την ονομασία των Σκοπίων

Ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας, Μητροπολίτης Αἰτωλίας καί Ἀκαρνανίας κ. Κοσμᾶς, κατά τήν Γενική Ἱερατική Σύναξη πού ἔγινε τήν 16η Ἰανουαρίου 2018, στήν πόλη τοῦ Ἀγρινίου, ἀναφέρθηκε στό σοβαρό ἐθνικό θέμα πού ἔχει σχέση μέ τό ζήτημα τῆς ὀνομασίας τῶν Σκοπίων.  Στή συνέχεια, ἅπαντες οἱ κληρικοί  συμφώνησαν  καί  ἐξέδωσαν  τό  ἀκόλουθο
Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α

Ὁ Μητροπολίτης καί ἅπαντες οἱ κληρικοί τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Αἰτωλίας καί Ἀκαρνανίας, μέ αἴσθημα βαθείας εὐθύνης ἀλλά καί ἀγωνίας ἔμπροσθεν τῶν ἐξελίξεων ἀναφορικῶς μέ τήν ὀνομασία τοῦ κρατιδίου τῶν Σκοπίων, ἀλλά καί σεβόμενοι τήν Ἱστορία τοῦ τόπου μας πού ἀνέδειξε τόν διδάσκαλο τοῦ Γένους Ἅγιο Κοσμᾶ τόν Αἰτωλό καί τούς ἀγωνιστές καί προμάχους τῆς ἡρωικῆς Ἐξόδου τῶν Ἐλευθέρων Πολιορκημένων τῆς Ἱερᾶς Πόλεως Μεσολογγίου,  δηλώνουμε  τά  ἑξῆς:
  1. Ἐπιθυμοῦμε νά ὑψώσουμε φωνή διαμαρτυρίας καί νά ἐκφράσουμε τήν ἀγωνία μας προκειμένου νά μήν γίνει καμία ὑποχώρηση ἀπό τήν Κυβέρνηση καί τά πολιτικά κόμματα τῆς χώρας μας γιά σύνθετη ὀνομασία, ἡ ὁποία θά ἔχει ὡς δεύτερο συνθετικό τό ὄνομα «Μακεδονία».
  2. Δέν θά πρεπει νά λησμονήσουμε ὅτι ποτέ στήν ἱστορία δέν ὑπῆρξε κράτος μέ τό ὄνομα Μακεδονία. Ὁ δικτάτορας Τίτο τό ἀνακάλυψε γιατί εἶχε ἐπεκτατικές καί ἀνθελληνικές βλέψεις.
  3. Σέ ὅλους τούς πολιτικούς, ἐκείνους πού θέλουν νά ξεπουλήσουν τήν Μακεδονία μας, δίνει ἀποστομωτική ἀπάντηση ὁ πρώην Πρόεδρος τῶν Σκοπίων Κύρο Γκλιγκόροφ, λέγοντας: «Εἴμαστε Σλάβοι, ἔχουμε ἔλθει στά Βαλκάνια τόν 6ον καί 7ον αἰῶνα. Ἔχουμε ἐγκατασταθεῖ στά ἐδάφη πού ὀνομάζονται Μακεδονία καί ἀπό τότε κατοικοῦμε σέ αὐτά. Δέν γνωρίζω κατά πόσο στίς φλέβες μας συνεχίζει νά ῥέει κάποια σταγόνα αἷμα τῶν ἀρχαίων Μακεδόνων, ἀλλά, ἀκόμα καί ἔτσι δέν εἶναι αὐτό πού δίνει τήν ταυτότητα τοῦ λαοῦ μας» (Ἀπομνημονεύματα, σελ. 259)».
  4. Τό Σκοπιανό, δέν ἀποτελεῖ πρόβλημα τῆς Ἑλλάδος. Προσπαθοῦν νά μᾶς δημιουργήσουν πρόβλημα οἱ ξένες δυνάμεις. Ὁ ἔγκριτος ἀρχαιολόγος Μανώλης Ἀνδρόνικος ἀναφέρει τό ἑξῆς ἀξιομνημόνευτο: «Ἀντιμετωπίσαμε τό θέμα τῶν Σκοπίων μέ δειλία καί ὡς σάν νά εἴμαστε ἐμεῖς ἔνοχοι  καί  πλαστογράφοι  τῆς  Ἱστορίας».
  5. Δύο πολιτικοί τῆς χώρας μας ἔχουν λάβει συγκεκριμένη θέση:
Ὁ Κωνσταντῖνος Καραμανλῆς λέει τά ἑξῆς: «Πιστεύω ὅτι οἱ σύμμαχοι καί οἱ ἑτέροι μας θά καταλάβουν ὅτι δέν ὑπάρχειπαρά μία Μακεδονία καί ἡ Μακεδονία αὐτή εἶναι Ἑλληνική»
Ὁ Ἀνδρέας Παπανδρέου ὑποστήριξε: «Γιά μένα δέν ὑπάρχει καμία δυνατότητα νά δεχθῶ τόν ὁρο “Μακεδονία” ὑπό οἱανδήποτε μορφή αὐτός περιέχεται».
  1. Ἡ Διαρκής Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος στήν ἀνακοίνωσή της ἀναφέρει: «Ἡ Ἐκκλησία δέν μπορεῖ νά ἀδιαφορήσει γιά τό θέμα τῆς Μακεδονίας. Κανείς ἀπό τους ἡγέτες μας δέν μπορεῖ νά στερήσει τόν ἐθναρχικό ρόλο τῆς Ἐκκλησίας, ἀφού Ὀρθοδοξία καί Ἑλληνισμός εἶναι ἀλληλένδετα ἱστορικά. Ἡ Ἑλλάδα χωρίς τήν Ὀρθοδοξία θά σβήσει γι΄ αὐτό καί πολεμεῖται ποικιλοτρόπως».
  2. Προτρέπουμε τόν Πρόεδρο τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας, τόν Πρωθυπουργό, τόν Πρόεδρο τῆς Ἀξιωματικῆς ἀντιπολιτεύσεως, καθώς καί ὅλους τούς ἀρχηγούς τῶν κομμάτων, νά ποῦν ἕνα νέο ἡρωικό ΟΧΙ καί νά μην ὑποχωρήσουν στίς ἐπιταγές τῶν ξένων κέντρων πού θέλουν νά ἐπιταχύνουν τήν συρρίκνωση τῆς Πατρίδος μας.
  3. Ἄς μελετήσουν ὅλοι οἱ πολιτικοί καί οἱ Ἕλληνες τά ἀποτελέσματα τῆς ἔρευνας πού διενήργησε ἡ ΜRB τόν Δεκέμβριο τοῦ 2016, ὅπου καταγράφεται ὅτι οἱ Ἕλληνες ἐμπιστεύονται τόν Θεό, τήν Παιδεία καί τόν Στρατό. Παρά τήν ὅποια διαφθορά ἐπικρατεῖ στήν Πατρίδα μας, οἱ Ἕλληνες ἀντιστέκονται σθεναρά στήν Παγκοσμιοποίηση καί τήν διαστροφή πού νομοθετεῖται μέ ποικίλους νόμους.
  4. Ὁ Μέγας Ἀλέξανδρος καί ὁ Παῦλος Μελᾶς μᾶς προτρέπουν νά ξυπνήσουμε ἀπό τόν βαρύ λήθαργο πού βρισκόμαστε καί νά μήν ὀρρωδήσουμε πρό οὐδενός γιά νά ἀντισταθοῦμε στίς ἀλυτρωτικές καί ἀνθελληνικές ἀπαιτήσεις τοῦ Κρατιδίου τῶν Σκοπίων. Ὁ νέος διδάχος τοῦ Γένους μας Ἅγιος Παΐσιος ὁ Ἁγιορείτης ἀναφέρει τά ἑξῆς: «Ἐάν χαθεῖ ἡ Μακεδονία θά περιέλθει στούς Σκοπιανούς καί ἡ Ἑλλάδα θά ὑποστεῖ πλῆγμα … Ἀλλοίμονο στήν Ἑλλάδα ἄν χαθεῖ ἡ Μακεδονία».
Τέλος, παρακαλοῦμε τόν Τριαδικό μας Θεό, τήν Παναγία μας τήν Ὑπέρμαχο Στρατηγό καί τόν Ἅγιο Δημήτριο τόν Μυροβλήτη, ἀλλά καί τούς ἥρωες προγόνους μας πού ἔχυσαν τό αἷμα τους, νά ἀκυρωθεῖ ὁποιαδήποτε προσπάθεια καί νά μήν προδοθεῖ ἡ Μακεδονία μας.
Ὁ Θεός εἶναι μαζί μας!
Ἀγρίνιον  16  Ἰανουαρίου  2018
 Ὁ  Μητροπολίτης  Αἰτωλίας  καί  Ἀκαρνανίας  Κοσμᾶς
καί  ἅπαντες  οἱ  κληρικοί  τῆς  Ἱερᾶς  Μητροπόλεως
 
http://xiromeronews.blogspot.gr/

Σχόλια