Συνεδριάζει το ΝΠΔΔ Αθλητισμού, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ (Παρασκευή 16.2.2018)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

   Καλεί σε Τακτική Δημόσια Συνεδρίαση την Δεκάτη Έκτη (16η) του Μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου (Δημοτικό ΚατάστημαΑστακού), για λήψη Απόφασης στα κάτωθι θέματα:

1.-ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
2.-ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ – ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ‘ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ ΑΣΤΑΚΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ’ 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.
Μουρκούσης Βασίλειος.........ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
Τακτικά Μέλη
1.-Ναούμης Νικόλαος
2.-Βελόνας Απόστολος
3.-Σαλτογιάννης Χρήστος
4.-Kάντζου Δέσποινα
5.-Πολύζος Βασίλειος
6.-Κολλιάς Ιωάννης

Αναπληρωματικά Μέλη 
7.-Τσάρκος Βασίλειος
8.-Ταμπάκης Ηλίας 
9.-Ζαγκότας  Βασίλειος
10.-Καλλισώρας Νικόλαος 
11.-Σταμουλάκης Σωτήριος
12.-Τζοβόλα Ουρανία

Σχόλια