Διπλή συνεδρίαση και Προϋπολογισμός στο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ- Παρασκευή 16.2.2018

            Δύο φορές στα έδρανα του Δημοτικού Συμβουλίου Ξηρομέρου θα καθίσουν τα μέλη του, την Παρασκευή 16 Φεβρουαρίου 2018
    Στις 15:30μμ θα συνεδριάσει το σώμα σε Τακτική Δημόσια Συνεδρίαση με 14 θέματα στην ημερήσια διάταξη, ενώ στις 18:00μμ το σώμα θα συνεδριάσει εκ νέου σε Ειδική Δημόσια Συνεδρίαση με μοναδικό θέμα την ΨΗΦΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ –ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ, ΕΤΟΥΣ 2018...

Αναλυτικά.....Α: ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

        Καλεί σε Τακτική Δημόσια Συνεδρίαση την δεκάτη έκτη (16η) του Μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2018  ημέρα Παρασκευή και ώρα  15.30 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Δημοτικό Κατάστημα Αστακού), σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, για λήψη Απόφασης στα κάτωθι θέματα:

1.-ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2018 
2.-ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ – ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2018 ΝΠΔΔ ‘ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟΞΗΡΟΜΕΡΟΥ’    
3.-ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ – ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2018 ΝΠΔΔ ‘ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ’    
4.-ΕΓΚΡΙΣΗ  ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2018  ΝΠΙΔ ‘ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ’.  
5.-ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ  ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ  ΕΣΟΔΩΝ –ΕΞΟΔΩΝ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2018 ΝΠΙΔ ‘ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ’
6.-ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2018 ΝΠΙΔ ‘ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ’   
7.-ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2018 ΝΠΙΔ ‘ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ’  
8.-ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ.
9.-ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ.
10.-ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΝΠΔΔ ‘ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ’.
11.-ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟΞΗΡΟΜΕΡΟΥ’    
12.-ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ  - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ 1/218Μ/2009 ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΥ ΑΣΤΑΚΟΥ ΚΑΙ 1/550Μ/2008 ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΥ ΑΛΥΖΙΑΣ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ.
13.-ΑΠΟΔΟΧΗ ‘Η ΜΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΑΚΟΥ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ ΜΕ ΔΟΛΩΜΑΤΙΚΟΥΣ ΑΠΟ ΕΔΑΦΟΥΣ ΨΕΚΑΣΜΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ.
14.-ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ 2/39 ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΕΥΖΩΝΩΝ Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ.

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Στην συνεδρίαση καλείται να παραστεί και ο Δήμαρχος Γαλούνης Ερωτόκριτος  προς τον οποίο κοινοποιείται η παρούσα.

Β: ΕΙΔΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

      Καλεί σε Ειδική  Δημόσια Συνεδρίαση την δεκάτη έκτη (16η) του Μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2018 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 18.00 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Δημοτικό Κατάστημα Αστακού), σύμφωνα με το άρθρο 77 του Ν. 4172/2013 σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 159 του Ν. 3463/2006  και 67 του  Ν. 3852/2010, για  λήψη  Απόφασης στο κάτωθι  θέμα:

-ΨΗΦΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  ΔΡΑΣΗΣ – ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ  ΔΗΜΟΥ -OIK.  ΕΤΟΥΣ 2018

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Στην συνεδρίαση καλείται να παραστεί και ο Δήμαρχος κος Γαλούνης Ερωτόκριτος  προς τον οποίο κοινοποιείται η παρούσα καθώς και οιΠροϊστάμενοι των Τμημάτων  Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών και Τεχνικών Υπηρεσιών Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης, προς τους οποίους  κοινοποιείται η παρούσα.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
1.-Βραχάς Παναγιώτης- Φυτείες  
2.-Γαζέτας Παναγιώτης - Φυτείες  
3.-Γεωργούλας Κωνσταντίνος- Χρυσοβίτσα
4.-Γκόλιας Παναγιώτης- Κανδήλα 
5.-Κακούρης Ηλίας – Αρχοντοχώρι
6.-Καυμενάκης Σπυρίδων – Αρχοντοχώρι
7.-Λαϊνάς Κωνσταντίνος – Ενταύθα
8.-Λιβάνης Θεόδωρος – Ενταύθα
9.-Λυμπεράτος Σπύρος – Ενταύθα
10.-Μουρκούσης Βασίλειος- Κανδήλα
11.-Ναούμης Νικόλαος – Παλαιομάνινα
12.-Πανταζής Απόστολος - Ενταύθα
13.-Ρετούλης Θωμάς - Αρχοντοχώρι 
14.-Τσάρκος Βασίλειος- Ενταύθα 
15.-Κουμανδράκη – Σαμαρά Κωστούλα  – Ενταύθα
16.-Βελόνας Απόστολος – Βάρνακα
17.-Ζορμπάς Ιωάννης  – Αθήνα
18.-Καρφής Θωμάς – Ενταύθα
19.-Κολοβός Χρήστος – Φυτείες
20.-Μητσάνης Ζώης -  Ενταύθα
21.-Ταμπάκης Ηλίας- Μύτικα 
22.-Μάντζαρης Ελευθέριος –  Ενταύθα
23.-Τζαχρήστας Παναγιώτης– Φυτείες
24.-Κομπλίτσης Δημήτριος –  Αγρίνιο 
25.-Κατσιπάνος Αναστάσιος – Αθήνα
26.-Σόμπολος Απόστολος - Καραϊσκάκη
--------------------
 Κοιν. 
 Πρόεδροι Δ.Κ. και Τ.Κ. Δήμου

Σχόλια