Υπεγράφη η σύμβαση για την επέκταση του Βιολογικού Ναυπάκτου

Υπεγράφη η σύμβαση για την επέκταση του Βιολογικού Ναυπάκτου
Ολοκληρώθηκε η διαγωνιστική διαδικασία και υπεγράφη η σύμβαση για το έργο επέκτασης των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων Ναυπάκτου. Φορέας Υλοποίησης είναι ο Δήμος Ναυπακτίας.

Ανάδοχος είναι η Κοινοπραξία Σακελλάρης Δημ./Λιάρος Χαρ. Α.Τ.Ε. – Άξιον Τεχνική Α.Ε. με ποσό 2,74 εκατ.ευρώ (ποσό χωρίς ΦΠΑ). Η αρχική αξία του έργου είναι 3,44 εκατ.ευρώ (ποσό χωρίς ΦΠΑ)Η σύμβαση υπεγράφη στις 17 Ιανουαρίου και έχει διάρκεια 22 μήνες (θα πρέπει δηλαδή να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2019). Η χρηματοδότηση του προέρχεται από το ΕΣΠΑ.
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Το φυσικό αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει:
1) την εκπόνηση της οριστικής μελέτης, της μελέτης εφαρμογής και κάθε είδος συμπληρωματικής μελέτης και έρευνας·
2) την κατασκευή των έργων πολιτικού μηχανικού·
3) την προμήθεια και εγκατάσταση όλου του ηλεκτρομηχανολογικού και μηχανολογικού εξοπλισμού·
4) τη θέση σε αποδοτική λειτουργία και τις δομές ολοκλήρωσης.
ypodomes.com

Σχόλια