Πρόσκληση για πρόγραμμα που αφορά στην επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων.


Εκδόθηκε σήμερα 23 Φεβρουαρίου από το Υπουργείο Εσωτερικών, πρόσκληση προς τους Δήμους της χώρας, για την υποβολή προτάσεων προκειμένου να ενταχθούν στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», που αφορά στην επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων και σε λοιπές δράσεις. Ο συνολικός προϋπολογισμός της πρόσκλησης ανέρχεται σε 50.000.000 € και το ανώτατο ποσό που δικαιούται ο Δήμος μας είναι 47.700 €.
Ελπίζουμε στον Δήμο Ξηρομέρου να κάνουν τον κόπο να το κοιτάξουν και να ασχοληθούν, γιατί έχουμε ουκ ολίγα προβλήματα στις σχολικές μας μονάδες.
Δείτε εδώ το επίσημο έγγραφο.

Σχόλια