Δυτική Ελλάδα: «Ζεσταίνεται» η τοπική οικονομία από τις έρευνες για πετρέλαιο

Δυτική Ελλάδα: «Ζεσταίνεται» η τοπική οικονομία από τις έρευνες για πετρέλαιο
Στη Βουλή κατατέθηκαν τέσσερα νομοσχέδια του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας που αφορούν στην κύρωση συμβάσεων μίσθωσης για την παραχώρηση του δικαιώματος έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων.

Σε κάθε ένα από τα ν/σ, ως παρ.14.1 στο άρθρο 14 προβλέπεται ότι οι Εταιρείες που θα εκμεταλλευτούν τις περιοχές, υπόκεινται σε περιφερειακό φόρο με συντελεστή 5%, φόρο που επιβάλλεται επί του προκύπτοντος από τις συμβατικές εργασίες καθαρού φορολογητέου εισοδήματός τους, όπως ορίζεται σε κάθε σύμβαση.
Σύμφωνα με τις Εκθέσεις του Γ.Λ.Κ. και τα 4 ν/σ επιφέρουν “επί του προϋπολογισμού των οικείων Ο.Τ.Α.”: “μελλοντική ενδεχόμενη ετήσια αύξηση εσόδων, από την είσπραξη του προβλεπόμενου περιφερειακού φόρου 5%, που θα καταβάλει ο Μισθωτής ή κάθε Συμμισθωτής (κατά περίπτωση), κατά το Στάδιο Εκμετάλλευσης, το ύψος των οποίων εξαρτάται από πραγματικά γεγονότα”.
Ειδικότερα, τα σχέδια νόμου αφορούν συμβάσεις μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και
(1) της εταιρείας “EnergeanOil&Gas – Ενεργειακή Αιγαίου Α.Ε. Έρευνας και Παραγωγής Υδρογονανθράκων” για τη χερσαία περιοχή «ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ».
(2) της εταιρείας “Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε.” για τη χερσαία περιοχή «ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ».
(3) της εταιρείας “Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε.” για τη χερσαία περιοχή «ΑΡΤΑ – ΠΡΕΒΕΖΑ».
(4) των εταιρειών «Total E&P Greece B.V», «Edison International S.p.A.» και “Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε.» για τη “θαλάσσια Περιοχή 2, ΙΟΝΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ».
Οι συμβάσεις είχαν υπογραφεί στις 25/5/2017 οι τρεις πρώτες και στις 31/10/2017 η τέταρτη, αφορούν δε προκηρύξεις που εκδόθηκαν το 2014.
Σημειώνεται ότι ο περιφερειακός φόρος 5% προβλέπεται στο αρ.161 του νόμου 4001/2011.
Νομοθετήθηκε το 2011“στο πλαίσιο της ενίσχυσης των κάθε είδους υφιστάμενων και μελλοντικών αναπτυξιακών και περιβαλλοντικών πρωτοβουλιών των τοπικών κοινωνιών”, όπως αναφερόταν στην τότε Αιτιολογική Έκθεση.
Οι συμβάσεις ανά περιοχή:
Βορειοδυτική Πελοπόννησο http://www.parliament.gr/Nomothetiko-Ergo/Anazitisi-Nomothetikou-Ergou?l…, για
Άρτα-Πρέβεζα http://www.parliament.gr/Nomothetiko-Ergo/Anazitisi-Nomothetikou-Ergou?l…, για τη “θαλάσσια Περιοχή 2,

Σχόλια