Ο ΝΙΚΟΣ ΜΗΤΣΗΣ με Ντοκουμέντα τεκμηριώνει ότι η απελευθέρωση της ΒΟΝΙΤΣΑΣ έγινε στις 5 Μαρτίου 1829

         Με αφορμή ένα σχόλιο αναγνώστη, ότι: "Η πόλη της Βόνιτσας είχε ελευθερωθεί από τον Δεκέμβριο 1828", ο ιστορικός ερευνητής Νίκος Θ. Μήτσης απαντά με τεκμηριωμένο τρόπο ότι "η απελευθέρωση της πόλης της Βόνιτσας έγινε στις 5 Μαρτίου 1829". 
      Προς τούτο με ντοκουμέντα προσδιορίζει επ' ακριβώς την ημερομηνία απελευθέρωση της πόλης για να μην υπάρχουν διαστρεβλώσεις. Να τονίσουμε οτι θα πρέπει στις 5 Μαρτίου να εορτάζεται, ως τοπική εορτή, η επέτειος της απελευθέρωσης της πόλης και να τελείται δοξολογία εις ανάμνησιν της ιστορικής ημέρας και επιμνημόσυνος δέησις υπέρ των ηρώων της Ελευθερίας.

Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ ΝΙΚΟΥ Θ. ΜΗΤΣΗ 
        Σας στέλνω αποδεικτικά στοιχεία από ιστορικές πηγές που προσδιορίζουν ότι η απελευθέρωση της πόλης της Βόνιτσας έγινε στις 5 Μαρτίου 1829. 
       Με αφορμή ένα σχόλιο αναγνώστη ότι "Η πόλη της Βόνιτσας είχε ελευθερωθεί από τον Δεκέμβριο 1828", να σημειώσω ότι: "Ναι, στις 15 Δεκεμβρίου 1828 έγινε η μάχη της Βόνιτσας, (πράγμα που αναφέρω), αλλά η επίσημη παράδοση - απελευθέρωση της πόλης έγινε στις 5 Μαρτίου 1829, στο δε ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΠΕΤΕΙΟΛΟΓΙΟ του ΓΕΣ αναφέρονται και σήμερα, τα εξής: "Οι Τούρκοι της Βόνιτσας μετά από πολύμηνο και στενό αποκλεισμό του φρουρίου της πόλης από ελληνικές δυνάμεις υπό τον Άγγλο φιλλέληνα Ριχάρδο Τζώρτζ, παραδίδονται και καταφεύγουν στην Πρέβεζα". 
     Φαίνεται ο ανώνυμος δεν θα διάβασε το κείμενο που αναφέρω ρητά ότι η μάχη έγινε στις 15 Δεκεμβρίου 1828, αλλά η ΕΠΙΣΗΜΗ απελευθέρωση έγινε στις 5 Μαρτίου 1829..................Α.-Σας στέλνω και την επίσημη εφημερίδα της κυβέρνησης ΓΕΝΙΚΗ (16 Μαρτίου 1829, 84 σελίδα), όπου ο αρχιστράτηγος και επικεφαλής των στρατευμάτων της Δυτικής Ελλάδος Ρίχαρντ Τσώρτς, ενημερώνει το Καποδίστρια στην ημερήσια διάταξη του, ότι οι τελευταίοι Τούρκοι έφυγαν από το κάστρο στις 5 Μαρτίου 1829.
    Γράφει επ' ακριβώς: "Έχω την τιμήν να σας ειδοποιήσω ότι χθες, την 5 του μηνός, το φρούριον της Βονίτσης παρεδόθη εις τα υπο τας αμέσους διαταγάς μου Ελληνικά στρατεύματα, και περί μεσημβρίαν εξελθούσης της Τούρκικης φρουράς εισήλθεν εν τμήμα του στρατεύματος και ανεπετάσθη εις αυτό η Ελληνική σημαία". 


Β.-Το ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΠΕΤΕΙΟΛΟΓΙΟ του ΓΕΣ που αναφέρονται και σήμερα, τα εξής: "1829: Οι Τούρκοι της Βόνιτσας μετά από πολύμηνο και στενό αποκλεισμό του φρουρίου της πόλης από ελληνικές δυνάμεις υπό τον Άγγλο φιλλέληνα Ριχάρδο Τζώρτζ, παραδίδονται και καταφεύγουν στην Πρέβεζα".


ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ
ΝΙΚΟΣ  ΘΕΟΔ. ΜΗΤΣΗΣ
Συγγραφέας Ιστορικός   

********************************
ΔΕΙΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΑΡΘΡΟ:
ΜΑΧΕΣ ΣΤΗ ΒΟΝΙΤΣΑ ΚΑΙ Η ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΣΤΙΣ 5 ΜΑΡΤΙΟΥ 1829

Σχόλια