ΣΤΟΠ του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ στη Μονάδα καύσης ΒΙΟΡΕΥΣΤΩΝ στη ΓΟΥΡΓΟΥΒΛΗ Θυρρείου, μέχρι την έκδοση της απόφασης επί της εκκρεμούς αιτήσεως ακύρωσης στο Συμβούλιο της Επικρατείας

Ειδικότερα με την απόφαση του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ αναστέλεται η κατασκευή της μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιορευστά στη ΓΟΥΡΓΟΥΒΛΗ ΘΥΡΡΕΙΟΥ μέχρι την έκδοση απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας.

                Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Γεωργίου Σταθάκη και του Αναπληρωτή Υπουργού κ. Σωκράτη Φαμέλλου, που δημοσιεύτηκε σήμερα στο Διαύγεια, αναστέλλεται η μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιορευστά ισχύος 1 MW», ιδιοκτησίας «ΧΡ. ΣΤΟΥΜΠΟΣ - ΚΛ. ΚΑΡΒΕΛΗ ΟΕ», στη θέση «Γουργουβλή», Δ.Ε. Ανακτορίου, Δ. Ακτίου-Βόνιτσας, Π.Ε. Αιτ/νίας. 
        Οι υπουργοί διατυπώνουν την άποψη πως γίνεται δεκτή η με α.π. 6408/673/5.02.2018 αίτηση αναστολής εκτελέσεως, του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας και Αναστέλλεται η ισχύς της υπ’ αριθ. πρωτ. 161950/24-07-2017 ΑΕΠΟ του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου-Δυτ. Ελλάδας-Ιονίου για το έργο: 
«μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιορευστά ισχύος 1 MW ιδιοκτησίας «ΧΡ. ΣΤΟΥΜΠΟΣ - ΚΛ. ΚΑΡΒΕΛΗ ΟΕ», στη θέση «Γούργουβλη», Δ.Ε. Ανακτορίου, Δ. Ακτίου-Βόνιτσας, Π.Ε. Αιτ/νίας (ΑΔΑ: 71ΕΤΟΠ1Φ-0ΚΚ) μέχρι την έκδοση απόφασης επί της εκκρεμούσης ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας αίτησης ακυρώσεως (αρ. καταθ 3034/6-11-2017), καθώς και κάθε άλλης μεταγενέστερης  ερειδομένης σε αυτήν πράξης κατά τα εκτιθέμενα στο σκεπτικό....

Αναλυτικά δείτε όλη την απόφαση:......ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ: 

Σχόλια