Τακτική συνεδρίαση για το Δημοτικό Συμβούλιο Μεσολογγίου

Τακτική συνεδρίαση για το Δημοτικό Συμβούλιο Μεσολογγίου
Παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 9–3–2018, ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 18.00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Δημοτικό Κατάστημα, Σταυροπούλου 31, 2ος όροφ. Μεσολόγγι 30200), σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

1. Ανακοίνωση προγράμματος και έγκριση διενέργειας των εκδηλώσεων ‘‘Εορτές Εξόδου 2018’’ (εισηγητής
κ.Καραπάνος Νικόλαος – Δήμαρχος).
2. Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2018 του νομικού προσώπου “Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ιεράς Πόλης
Μεσολογγίου” (εισηγήτρια κ. Τσέλιου-Παναγοδήμου Ευαγγελία – Δημοτική Σύμβουλος).
3. Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2018 του νομικού προσώπου “Κέντρο & Μουσείο Χαρακτικών Τεχνών-
Βάσως Κατράκη” (εισηγητής κ.Σταράμος Παναγ. – Αντιδήμαρχος).
4. Διόρθωση της υπ’αριθμ. 312/2017 απόφασής μας περί ορισμού υπολόγων και παροχή εξουσιοδοτήσεως
για την κίνηση τραπεζικών λογ/σμών και συναλλαγών ηλεκτρονικής τραπεζικής (εισηγητής κ.Καρβέλης Σπυρ.
– Αντιδήμαρχος).
5. Έγκριση αιτήματος του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία “Πνευματικό – Κοινωνικό
– Αθλητικό Κέντρο Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου” (εισηγητής κ.Καρβέλης Σπυρ. – Αντιδήμαρχος).
6. Σχετικά με αίτημα εκκαθαρίστριας εταιρείας της Δημ. Επιχ. Αλυκών Τουρλίδας (εισηγητής κ.Καρβέλης
Σπυρ. – Αντιδήμαρχος).
7. Έγκριση επιστροφής τάφων (εισηγητής κ.Καρβέλης Σπυρ. – Αντιδήμαρχος).
8. Έγκριση καθορισμού τρόπου εκτέλεσης έργων (εισηγητής κ.Καραπαπάς Γεώργιος – Αντιδήμαρχος).
9. Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου ‘‘Ανακατασκευή μικρής πλατείας Τ.Κ. Νεοχωρίου’’ (εισηγητής
κ.Καραπαπάς Γεώργιος – Αντιδήμαρχος).
10. Έγκριση 3ου ΑΠΕ του έργου ‘‘Αποχέτευση λυμάτων Κατοχής’’ (εισηγητής κ.Καραπαπάς Γεώργιος –
Αντιδήμαρχος).
11. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 305/2017 απόφασής μας περί κατηγοριοποίησης των Αθλητικών
Εγκαταστάσεων του Δήμου (εισηγητής κ.Καραπαπάς Γεώργιος – Αντιδήμαρχος).
12. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 11/2016 απόφασής μας περί παράτασης του συμβατικού χρόνου των
συμβάσεων σύστασης ειδικών δεσμευμένων λογαριασμών στο πλαίσιο υλοποίησης του Χρηματοδοτικού
Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ 2012-2015» που αφορά την “Προμήθεια
οργάνων και ελαστικών πλακιδίων ασφαλείας για την Παιδική χαρά του Θέρμου” (εισηγητής κ.Καραπαπάς
Γεώργιος – Αντιδήμαρχος).
13. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1/2017 απόφασής μας περί παράτασης του συμβατικού χρόνου της σύμβασης
Ειδικού Δεσμευμένου Λογαριασμού (escrow account), στο πλαίσιο υλοποίησης του Χρηματοδοτικού
Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2016», «Α.Π.4:
Αστική Βιώσιμη Κινητικότητα» (εισηγητής κ.Καραπαπάς Γεώργιος – Αντιδήμαρχος).
14. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου ‘‘Ηλεκτροφωτισμός ποδοσφαιρικού γηπέδου Νεοχωρίου’’ (εισηγητής
κ.Καραπαπάς Γεώργιος – Αντιδήμαρχος).
15. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου ‘‘Αντιπλημμυρική θωράκιση-Επανακατασκευή
κυβοτοειδούς οχετού στο Τ.Κ. Φραγκουλέικων Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου’’ (εισηγητής κ.Καραπαπάς Γεώργιος –
Αντιδήμαρχος).
16. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου ‘‘Έργα κατασκευής υποδομών για τη
μεταστέγαση των Ρομά -Έργα Αποκατάστασης’’ (εισηγητής κ.Καραπαπάς Γεώργιος – Αντιδήμαρχος).
17. Εξέταση ένστασης με Α.Π. 265/08-01-2018 του αναδόχου του έργου ‘‘Ανέγερση 2ου Λυκείου Μεσολογγίου’’
(εισηγητής κ.Καραπαπάς Γεώργιος – Αντιδήμαρχος).
18. Εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για αποζημίωση γης ιδιοκτησιών στην επέκταση του σχεδίου
πόλης (εισηγητής κ.Καραπαπάς Γεώργιος – Αντιδήμαρχος).
19. Εγκρίσεις δαπανών (εισηγητής κ.Καρβέλης Σπυρ. – Αντιδήμαρχος).
20. Προγραμματισμός εκδηλώσεων (εισηγητής κ.Καρβέλης Σπυρ. – Αντιδήμαρχος).
21. Έγκριση μετακίνησης κ.κ.Δημάρχου και Δημοτικών Συμβούλων (εισηγητής κ.Καρβέλης Σπυρ. –
Αντιδήμαρχος).
22. Αναμορφώσεις προϋπ/σμού και τεχνικού προγράμματος έτους 2018 (εισηγητής κ.Καρβέλης Σπυρ. –
Αντιδήμαρχος).
Ο Πρόεδρος
Αγαθάγγελος Κότσαλο

Σχόλια