Πληρωμή προνοιακών επιδομάτων από τον δήμο Μεσολογγίου

Πληρωμή προνοιακών επιδομάτων από τον δήμο Μεσολογγίου
Από το γραφείο του Αντιδημάρχου Σπ. Καρβέλη γίνεται γνωστό ότι η πληρωμή των Προνοιακών επιδομάτων
Διμήνου ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018 του Δήμου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου, αρχίζει από την Τρίτη 13 Μαρτίου 2018.

Σχόλια