Συνεδριάζει το ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ του Δήμου Ξηρομέρου, την Παρασκευή 27.4.2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

                 Καλεί σε Τακτική Δημόσια Συνεδρίαση την εικοστή εβδόμη (27η) του Μηνός Απριλίου  του έτους 2018  ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 19.30  στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Δημοτικό Κατάστημα Αστακού), σύμφωνα με το άρθρο 67 του  Ν. 3852/2010,  για  λήψη  Απόφασης στα κάτωθι  θέματα:

1.-ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2018. 
2.-ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2018-2019......


3.-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 35/2018 ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ ΠΕΡΙ ‘ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» ΥΨΟΥΣ 175.000€ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ’.  
4.-ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΟΣΟΥ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2018  
5.-ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ 
6.-ΕΓΚΡΙΣΗ 1ΟΥ ΑΠΕ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ‘ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΑΝΤΡΟΤΟΙΧΩΝ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ Δ.Ε. ΦΥΤΕΙΩΝ’
7.-ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ‘WiFi for Europe (WiFi4EU)’ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ.
8.-ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ –ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΟ 1Ο ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

    -Στην συνεδρίαση καλείται να παραστεί και ο Δήμαρχος Γαλούνης Ερωτόκριτος προς τον οποίο κοινοποιείται η παρούσα.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
1.-Βραχάς Παναγιώτης- Φυτείες
2.-Γαζέτας Παναγιώτης - Φυτείες
3.-Γεωργούλας Κωνσταντίνος- Χρυσοβίτσα
4.-Γκόλιας Παναγιώτης- Κανδήλα 
5.-Κακούρης Ηλίας – Αρχοντοχώρι
6.-Καυμενάκης Σπυρίδων – Αρχοντοχώρι
7.-Λαϊνάς Κωνσταντίνος – Ενταύθα
8.-Λιβάνης Θεόδωρος – Ενταύθα 
9.-Λυμπεράτος Σπύρος – Ενταύθα
10.-Μουρκούσης Βασίλειος- Κανδήλα
11.-Ναούμης Νικόλαος – Παλαιομάνινα
12.-Πανταζής Απόστολος - Ενταύθα
13.-Ρετούλης Θωμάς - Αρχοντοχώρι
14.-Τσάρκος Βασίλειος- Ενταύθα
15.- Κουμανδράκη – Σαμαρά Κωστούλα  – Ενταύθα
16.-Βελόνας Απόστολος – Βάρνακα
17.-Ζορμπάς Ιωάννης  – Αθήνα
18.-Καρφής Θωμάς – Ενταύθα 
19.-Κολοβός Χρήστος – Φυτείες 
20.-Μητσάνης Ζώης -  Ενταύθα 
21.-Ταμπάκης Ηλίας- Μύτικα 
22.-Μάντζαρης Ελευθέριος –  Ενταύθα
23.-Τζαχρήστας Παναγιώτης– Φυτείες
24.-Κομπλίτσης Δημήτριος –  Αγρίνιο 
25.-Κατσιπάνος Αναστάσιος – Αθήνα
26.-Σόμπολος Απόστολος - Καραϊσκάκη 
-----------------------  
Κοιν. 
27.-Πρόεδροι Τ.Κ. Δήμου 

Σχόλια