Προχωρούν οι προκηρύξεις πρόσληψης εργαζομένων στα νοσοκομεία του νομού

Προχωρούν οι προκηρύξεις πρόσληψης εργαζομένων στα νοσοκομεία του νομού
Από την Διοίκηση του Γ.Ν. Αιτωλ/νίας ανακοινώνεται ότι με την υπ΄ αριθμ. 303/2018 απόφαση του 3ου κλιμακίου της Αρχής εξέτασης προδικαστικών προσφυγών (ΑΕΠΠ) απορρίφθηκε η προδικαστική προσφυγή του εργολάβου «ΚΟΡΔΟΛΑΙΜΗΣ ΕΥΘ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ» με διακριτικό τίτλο «ΙΟΝΙΑΝ SECURITY» κατά των σχετικών αποφάσεων του Δ.Σ. του Γ.Ν. Αιτωλ/νίας (Ν.Μ. Αγρινίου - Μεσολογγίου) που αφορούσε την διενέργεια προκήρυξης για την πρόσληψη με ατομικές συμβάσεις εργασίας, εργαζομένων στην φύλαξη και την καθαριότητα και των δύο Νοσοκομείων.

Μετά την παραπάνω εξέλιξη προχωράει η υπογραφή ατομικών συμβάσεων και στην καθαριότητα στο Νοσοκομείο Αγρινίου και αναλαμβάνουν υπηρεσία από 30/04/2018. Σε πείσμα λοιπόν όλων αυτών που πολέμησαν και πολεμούν την κεντρική πολιτική επιλογή του Υπουργείου Υγείας και της Διοίκησης του Γ.Ν. Αιτωλ/νίας, προχωράμε με συντονισμένο και αποφασιστικό τρόπο στην εξάλειψη των συνθηκών εργασιακής δουλείας στις Νοσηλευτικές Μονάδες Αγρινίου και Μεσολογγίου και στην πλήρη διασφάλιση των εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων των εργαζομένων που θα απασχοληθούν μέχρι τέλος του 2018 στους τομείς φύλαξης-καθαριότητας και εστίασης.   
                                                                    Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
                                                       Π. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Σχόλια