Φόροι σε φοιτητές που διαμένουν μακριά από τα σπίτια των οικογενειών τουςΜεγάλη φοροπαγίδα για χιλιάδες φοιτητές που νοικιάζουν σπίτι (ΠΡΟΣΟΧΗ!) Μια απίστευτη «παγίδα» σε βάρος χιλιάδων φοιτητών, οι οποίοι διαμένουν μακριά από τα σπίτια τρων οικογενειών τους στήνει φέτος το ΥΠΟΙΚ μέσω της απόφασης που εξέδωσε για τον καθορισμό της διαδικασίας ηλεκτρονικής συμπλήρωσης και υποβολής των φετινών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων. Πολλοί φοιτητές θα βρεθούν φέτος ξαφνικά αντιμέτωποι με την υποχρέωση πληρωμής φόρου εισοδήματος για ανύπαρκτα ποσά τεκμαρτών εισοδημάτων. Επιπλέον, από την εξέλιξη αυτή θα ζημιωθούν και οι οικογένειές τους, καθώς θα χάσουν το δικαίωμα είσπραξης οικογενειακών επιδομάτων από τον ΟΠΕΚΑ ή θα εισπράξουν οικογενειακά επιδόματα σημαντικά χαμηλότερα από αυτά που δικαιούνται στην πραγματικότητα.


Σύμφωνα με την οδηγία Όπως αποκαλύπτει σήμερα, Παρασκευή (20/04/2018) η εφημερίδα «Ελεύθερος Τύπος» στην απόφαση που εξέδωσε η ΑΑΔΕ για τον τύπο και το περιεχόμενο των φορολογικών δηλώσεων του τρέχοντος έτους περιλαμβάνεται «οδηγία» διατυπωμένη κατά τέτοιο τρόπο, που θα έχει ως συνέπεια μία απρόσμενη φορολογική επιβάρυνση για χιλιάδες φοιτητές, οι οποίοι σπουδάζουν μακριά από τους τόπους διαμονής των οικογενειών τους και διαμένουν σε νοικιασμένα σπίτια. Σύμφωνα με την οδηγία αυτή, η οποία περιελήφθη στο άρθρο 4 της απόφασης, σε περίπτωση που ενήλικο εξαρτώμενο τέκνο της οικογένειας του φορολογούμενου μισθώνει κατοικία ή οποιουδήποτε τύπου κατάλυμα, εκτός της κύριας κατοικίας της οικογένειας (φοιτητής που σπουδάζει σε διαφορετικό τόπο, τέκνο που υπηρετεί τη στρατιωτική του θητεία, κ.λπ.) και δεν έχει δική του υποχρέωση υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, τότε και μόνο τότε η κατοικία αυτή πρέπει να δηλώνεται ως δευτερεύουσα από το γονέα, ώστε να επιβαρύνεται εκείνος από το τεκμήριο διαβίωσης για το συγκεκριμένο ακίνητο.
 

Σε κάθε τέτοια περίπτωση, ο γονέας πρέπει να αναγράψει στον Πίνακα 6 της φορολογικής του δήλωσης το καθαρό ποσό του ενοικίου που κατέβαλε για την ενοικίαση της κατοικίας ή του οποιουδήποτε άλλου καταλύματος χρησιμοποιείται για την ικανοποίηση των στεγαστικών αναγκών του εξαρτώμενου ενήλικου χωρίς εισόδημα παιδιού του, το οποίο σπουδάζει μακριά από τον τόπο διαμονής της οικογένειας σε σχολή ή σχολείο του εσωτερικού. Η οδηγία αυτή, έτσι όπως είναι διατυπωμένη, δεν αποκλείει από την ευνοϊκή μεταχείριση, ως προς την εφαρμογή του τεκμηρίου της ενοικιαζόμενης κατοικίας, τις περιπτώσεις φοιτητών που σπουδάζουν μακριά από τα σπίτια των γονέων τους, διαμένουν σε ενοικιαζόμενες κατοικίες ή σε ενοικιαζόμενα καταλύματα οποιουδήποτε άλλου τύπου και έχουν στο όνομά τους τραπεζικούς λογαριασμούς, στους οποίους κατά τη διάρκεια του 2017 πιστώθηκαν τόκοι. Αποκλείονται δηλαδή από την απαλλαγή του τεκμηρίου της ενοικιαζόμενης κατοικίας οι παραπάνω περιπτώσεις φοιτητών που εμφανίζονται να έχουν αποκτήσει το 2017 εισοδήματα από τόκους καταθέσεων έστω και 0,01 ευρώ. Και αυτό διότι η παραπάνω οδηγία «ξεκαθαρίζει» ότι το τεκμήριο της ενοικιαζόμενης κατοικίας βαρύνει το γονέα μόνο εφόσον το εξαρτώμενο τέκνο – φοιτητής δεν έχει τη δική του υποχρέωση υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, δηλαδή εφόσον δεν έχει αποκτήσει κανενός είδους εισόδημα, ακόμη κι από τόκους καταθέσεων της τάξεως των μερικών λεπτών του ευρώ. Ως εκ τούτου, σε κάθε περίπτωση κατά την οποία φοιτητής σπουδάζει μακριά από το σπίτι της οικογένειάς του, διαμένει σε ενοικιαζόμενο σπίτι και έχουν πιστωθεί το όνομά του κατά τη διάρκεια του 2017 τόκοι καταθέσεων ποσού, έστω και 0,01 ευρώ, επειδή ο φοιτητής θεωρείται αυτόματα υπόχρεος υποβολής δικής του δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, η ΑΑΔΕ στη φορολογική δήλωση όπου θα υποβάλει θα του χρεώσει το ελάχιστο τεκμήριο διαβίωσης των 3.000 ευρώ συν το τεκμήριο του ενοικιαζόμενου σπιτιού, με αποτέλεσμα το συνολικό ετήσιο τεκμαρτό εισόδημα του φοιτητή να υπερβεί τις 3.000 ευρώ και να πάψει να θεωρείται εξαρτώμενο μέλος της οικογένειάς του. Το αποτέλεσμα θα είναι πολλαπλά επιζήμιο τόσο για τον ίδιο όσο και για τος φορολογούμενους γονείς του. Συγκεκριμένα: - Ο ίδιος ο φοιτητής θα εμφανίζεται με ετήσιο τεκμαρτό εισόδημα πολύ μεγαλύτερο των 3.000 ευρώ και θα πάψει να θεωρείται «εξαρτώμενο» μέλος της οικογενείας του. Στις περισσότερες από αυτές τις περιπτώσεις τα τεκμαρτά εισοδήματα με τα οποία θα βαρύνονται οι φοιτητής θα είναι της τάξεως των 4.000 ευρώ – 6.840 ευρώ, αν ληφθεί υπόψη ότι οι περισσότερες ενοικιαζόμενες φοιτητικές κατοικίες έχουν εμβαδόν από 25 έέως και 80 τμ. περίπου κι ότι το τεκμήριο διαβίωσης μέχρι τα 80 τμ υπολογίζεται με 40 ευρώ ανά τμ. και προσαυξάνεται κατά 20% στις μονοκατοικίες. Τα τεκμαρτά αυτά εισοδήματα των 4.000 ευρώ – 6.840 ευρώ, ανύπαρκτα στην πραγματικότητα, θα υπάγονται στην κλίμακα φορολογίας εισοδήματος των μισθωτών, των συνταξιούχων, στην οποία ισχύει αφορολόγητο όριο 8.636 ευρώ για του άγαμους χωρίς εξαρτώμενα τέκνα.  Όμως για να ισχύει το αφορολόγητο αυτό στις συγκεκριμένες περιπτώσεις και εντέλει τα τεκμαρτά αυτά εισοδήματα να απαλλαγούν από το φόρο, οι φοιτητές θα έπρεπε να είχαν προνοήσει από το 2017 και να είχαν μαζέψει χάρτινες αποδείξεις δαπανών για αγορές αγαθών και λήψη υπηρεσιών συνολικού ύψους ίσου με το 10% των τεκμαρτών αυτών εισοδημάτων τους για να μπορούν να δηλώσουν τις δαπάνες αυτές στον κωδικό 049 της φετινής φορολογικής τους δήλωσης και να κατοχυρώσουν το αφορολόγητο. Συνεπώς οι εν λόγω φοιτητές κινδυνεύουν να «τιμωρηθούν» με το «πέναλτι» του επιπλέουν φόρου 22% επί του 10% των τεκμαρτών εισοδημάτων τους. - Ο φοιτητής θα πάψει να υπολογίζεται έως εξαρτώμενο μέλος της οικογένειάς του, επειδή, όπως αναφέρθηκε νωρίτερα, θα εμφανίζεται για το 2017 με ετήσιο τεκμαρτό εισόδημα υψηλότερο του ορίου των 3.000 ευρώ που προβλέπει ο Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος για τα «εξαρτώμενα μέλη». Το αποτέλεσμα θα είναι ο συγκεκριμένος φοιτητής να μην μπορεί να συνυπολογιστεί ως προστατευμένο τέκνο στην αίτηση Α21 για το νέο οικογενειακό επίδομα και οι γονείς ου φοιτητή είτε να χάσουν το επίδομα αυτό είτε να το εισπράξουν σημαντικά μειωμένο, καθώς το παιδί τους που είναι φοιτητής δεν θα υπολογίζεται στον αριθμό των τέκνων για τα οποία η οικογένεια δικαιούται το επίδομα.

Πηγή: Foititikanea.gr 

Σχόλια