Η Περισυλλογή -Μεταφορά χόρτων και κλαδιών μέχρι την Μ. Πέμπτη στο Δήμο Ξηρομέρου

Ανακοίνωση
σχετικά με την αποκομιδή κομμένων κλαδιών και χόρτων.

-Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι:
        Για να αποφευχθεί η συσσώρευση μεγάλου όγκου κλαδιών και κομμένων χόρτων τις ημέρες του Πάσχα, η περισυλλογή τους θα πραγματοποιηθεί μέχρι την Μ. Πέμπτη  05/04/2018.
Παρακαλούμε για την τήρηση του παραπάνω.

Ο Αντιδήμαρχος
Λιβάνης Θεόδωρος

Σχόλια