Δημοπρατούνται νέα έργα σε Οινιάδες και Αιτωλικό

Δημοπρατούνται νέα έργα σε Οινιάδες και Αιτωλικό
Στην άμεση δημοπράτηση δύο μεγάλων έργων σε Οινιάδες και Αιτωλικό προχωρά ο Δήμος Ιερής Πόλης Μεσολογγίου, μετά τις θετικές γνωμοδοτήσεις από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης. Και τα δυο έργα, αποτελούν παρεμβάσεις προστασίας του περιβάλλοντος, διαφύλαξης της δημόσιας υγείας και βελτίωσης της καθημερινότητας των πολιτών, ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός τους ανέρχεται σε 3.006.210 ευρώ. 

Ειδικότερα, το πρώτο έργο αφορά την Αποχέτευση Λυμάτων Νεοχωρίου με προϋπολογισμό 2.230.000 ευρώ ενώ το δεύτερο την Ολοκλήρωση Δικτύων Ακαθάρτων Κεφαλοβρύσου και σύνδεση με Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Αιτωλικού, ύψους  776.210 ευρώ
Παράλληλα, σε αναμονή ενεργοποίησης του νέου Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος για την διαχείριση του ΕΣΠΑ 2014-2020, κατατίθεται και η δημοπράτηση του έργου Αντικατάστασης του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης της ανατολικής συνοικίας του Αιτωλικού προϋπολογισμού 1.100.000 ευρώ, που εκτίεται σε μήκος  21.310 μέτρων.
Το έργο περιλαμβάνει τοποθέτηση νέων σωλήνων για την ασφαλή μεταφορά πόσιμου νερού και την πλήρη κάλυψη των αναγκών των δημοτών.

Σχόλια