Δύο (2) έκτακτες συνεδριάσεις του ΝΠΔΔ Δήμου Ξηρομέρου με θέμα Έγκριση Προϋπολογισμού - Τετάρτη 23.5.2018

1.-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

       Καλεί σε  Έκτακτο-Κατεπείγον Διοικητικό Συμβούλιο την Εικοστή Τρίτη(23η) του Μηνός  Μαΐου  του έτους 2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Διοικητικού  Συμβουλίου ( Δημοτικό Κατάστημα Αστακού) για λήψη Απόφασης στο κάτωθι θέμα:

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΙΚ.  ΕΤΟΥΣ  2018

        Ο λόγος του κατεπείγοντος οφείλεται στο γεγονός ότι το Νομικό Πρόσωπο δεν έχει εγκεκριμένο Προϋπολογισμό οικ. Έτους 2018 και θα πρέπει να τεθεί και να ψηφιστεί εκ νέου για την εύρυθμη λειτουργία του Νομικού Προσώπου.   

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
ΜΟΥΡΚΟΥΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ......2.-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

    Καλεί σε Έκτακτη-Κατεπείγουσα Ειδική Δημόσια Συνεδρίαση την Εικοστή Τρίτη (23η) του Μηνός Μαΐου του έτους 2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.15, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου (Δημοτικό Κατάστημα Αστακού), σύμφωνα με το άρθρο 77 του Ν. 4172/2013 σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 159 του Ν. 3463/2006  και 67 του  Ν. 3852/2010, για  λήψη  Απόφασης στο κάτωθι  θέμα:

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ –ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2018  

Ο λόγος του κατεπείγοντος οφείλεται στο γεγονός ότι το Νομικό Πρόσωπο δεν έχει εγκεκριμένο Προϋπολογισμό οικ. Έτους 2018 και θα πρέπει να τεθεί και να ψηφιστεί εκ νέου για την εύρυθμη λειτουργία του Νομικού Προσώπου.   

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.
Μουρκούσης Βασίλειος

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
Τακτικά Μέλη
1.-Ναούμης Νικόλαος
2.-Βελόνας Απόστολος
3.-Σαλτογιάννης Χρήστος
4.-Kάντζου Δέσποινα
5.-Πολύζος Βασίλειος
6.-Κολλιάς Ιωάννης

Αναπληρωματικά Μέλη 
7.-Τσάρκος Βασίλειος
8.-Ταμπάκης Ηλίας 
9.-Ζαγκότας  Βασίλειος
10.-Καλλισώρας Νικόλαος 
11.-Σταμουλάκης Σωτήριος
12.-Τζοβόλα Ουρανία

Σχόλια