Παναιτωλοακαρνανική Συνομοσπονδία (ΠΑΝΣΥ): Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση -ΚΥΡΙΑΚΗ 20 ΜΑΙΟΥ 2018

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

 Η Παναιτωλοακαρνανική Συνομοσπονδία θα πραγματοποιήσει την Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση (σύμφωνα με τα άρθρα του καταστατικού) την ΚΥΡΙΑΚΗ 20 ΜΑΙΟΥ και ώρα 17,30 στα γραφεία της, Πατησίων 5 (4ος Όροφος -Μέγαρο Τρικούπη) στην Αθήνα. 
       Η Γενική Συνέλευση θα βρίσκεται σε απαρτία εάν παρίσταται το 1/3 των αντιπροσώπων των Ομοσπονδιών- μελών της ΠΑΝΣΥ. Στην Γενική Συνέλευση συμμετέχουν ως αντιπρόσωποι τα μέλη των Κεντρικών και Εποπτικών Συμβουλίων και οι αιρετοί Αντιπρόσωποι των Ομοσπονδιών – μελών...........     Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γ.Σ. θα επαναληφθεί την Τρίτη 29 ΜΑΙΟΥ 2018 ώρα 18,00μμ, στον ίδιο χώρο, χωρίς άλλη ενημέρωση  και θα βρίσκεται σε απαρτία  ανεξάρτητα με τον αριθμό των παρόντων αντιπροσώπων. Οι ομοσπονδίες  για να μπορούν  να συμμετάσχουν στην συνέλευση πρέπει να είναι ταμειακώς εντάξει, με τις συνδρομές έτους.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
•-Εκλογή Προεδρείου Γ.Σ. και  3 μελούς εφορευτικής επιτροπής.
•-Διοικητικός απολογισμός –έκθεση πεπραγμένων.
•-Οικονομικός απολογισμός - έκθεση πεπραγμένων.
•-Έκθεση εποπτικού συμβουλίου.
•-Κριτική – απόψεις επι των  πεπραγμένων.
•-Έγκριση – ψήφιση των πεπραγμένων από την Γ.Σ.
•-Τοποθετήσεις – προτάσεις για την λειτουργία και τις μελλοντικές δράσεις της ΠΑΝΣΥ.
•-Αρχαιρεσίες για την εκλογή νέου 10 μελους ΚΕΝΤΡ.ΣΥΜΒ. και 5 μελούς ΕΠΟΠΤ.ΣΥΜ.

        Δικαίωμα για υποψηφιότητες έχουν όλοι οι αντιπρόσωποι και υποβάλλουν αίτηση για μια μόνο υποψηφιότητα (για το κεντρικό ή εποπτικό συμβούλιο).

Για το Κ.Σ.
Ο Πρόεδρος                       Η Γεν. Γραμματέας     
Παναγιώτης Χολής         Ευαγγελία Μπαμπάτσικου

Σχόλια