Πρόσληψη 20 ατόμων για 5 μεροκάματα στο Δήμο ΑΚΤΙΟΥ ΒΟΝΙΤΣΑΣ

             Είκοσι (20) άτομα που θα απασχοληθούν ως εργάτες γενικών καθηκόντων για έως πέντε μεροκάματα ενδιαφέρεται να προσλάβει για τον Μάϊο ο Δήμος Ακτίου Βόνιτσας, προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του. 
         Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά έως και Πέντε (5) ημέρες απο σήμερα...........Σχόλια