Παιδικοί σταθμοί ΕΣΠΑ 2018 - 2019: Θέσεις εργασίας για εξωτερικούς συνεργάτες

Παιδικοί σταθμοί ΕΣΠΑ 2018 - 2019: Θέσεις εργασίας για εξωτερικούς συνεργάτες
Η ΕΕΤΑΑ ανακοίνωσε σήμερα ότι καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν το βιογραφικό τους για να ενταχθούν στο Μητρώο Εξωτερικών Συνεργατών ώστε να απασχοληθούν για την υλοποίηση του προγράμματος δωρεάν φιλοξενίας στους παιδικούς σταθμούς για το έτος 2018 - 2019 με την συχρηματοδότηση του ΕΣΠΑ.
Η  ΕΕΤΑΑ υλοποιεί την Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής" του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΠ ΑΝΑΔ ΔΒΜ, καθώς και των 13 Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων που συγχρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ.
Με στόχο την επικαιροποίηση και αναβάθμιση του Μητρώου Εξωτερικών Συνεργατών που τηρεί, καλεί όσους ενδιαφέρονται να εκδηλώσουν ενδιαφέρον.
Αντικείμενο της συνεργασίας, η οποία θα είναι σύντομης χρονικής διάρκειας (δεν θα ξεπερνά τις 45 ημερολογιακές ημέρες), είναι η υποστήριξη της Εταιρείας στη διαχείριση της Δράσης "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής".
Συγκεκριμένα, οι ενδιαφερόμενοι θα κάνουν καταχώρηση στοιχείων σε πληροφοριακό σύστημα, έλεγχο δικαιολογητικών,  αρχειοθέτηση φακέλων και λοιπές υποστηρικτικές ενέργειες για την έναρξη υλοποίησης κάθε κύκλου της Δράσης.

Οι προϋποθέσεις: 

Προϋπόθεση για την αξιολόγηση των υποψηφίων και την ένταξη τους στο Μητρώο της Ε.Ε.Τ.Α.Α. αποτελεί η κατοχή απολυτηρίου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσηςη καλή γνώση Η/Υ και η εμπειρία στην εφαρμογή σχετικών δράσεων.
Προτεραιότητα θα δοθεί σε εξωτερικούς συνεργάτες που έχουν ήδη αξιοποιηθεί σε προηγούμενους κύκλους της ίδιας δράσης (παιδικοί σταθμοί, βοήθεια στο σπίτι, κ.λπ)
Η Ε.Ε.Τ.Α.Α. καλεί όσους διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα και εμπειρία να υποβάλλουν ηλεκτρονικά σχετική αίτηση, συνοδευόμενη από βιογραφικό σημείωμα, σύμφωνα με το υπόδειγμα που επισυνάπτεται της παρούσας, προς την Ε.Ε.Τ.Α.Α. (mail: motherhood@eetaa.gr), έως την Τρίτη 29/05/2018.
Η υποβολή αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα αξιολογηθεί, προκειμένου ο/η ενδιαφερόμενος/η να ενταχθεί στο Μητρώο που τηρεί η Εταιρεία.


πηγη: http://www.newsbomb.gr/oikonomia/ergasia/story/887469/paidikoi-stathmoi-espa-2018-2019-theseis-ergasias-gia-exoterikoys-synergates#ixzz5GQ2At1Zy

Σχόλια