Ανακοίνωση της ΕΕΤΑΑ προς τους γονείς που θα κάνουν αίτηση για τα ΚΔΑΠ (Δράση εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής) για το έτος 2018-2019

Με ανακοίνωσή της η ΕΕΤΑΑ καλεί τους γονείς να προετοιμαστούν ώστε να μπορέσουν να κάνουν αίτηση για τη δράση "Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής" Κ.Δ.Α.Π. για το έτος 2018-2019.
Δείτε τη σχετική ανακοίνωση και προετοιμαστείτε κατάλληλα για σωστή και έγκυρη αίτηση.


Σχόλια