Η ΕΕΤΑΑ καλεί τις δομές (παιδικούς σταθμους & ΚΔΑΠ) να δηλώσουν, εφόσον το επιθυμούν, μέχρι την Πέμπτη 31/5/2018 και ώρα 24.00 μ.μ., την πρόθεσή τους να συμμετέχουν στο πρόγραμμα παιδικοί σταθμοί & ΚΔΑΠ ΕΣΠΑ!

Η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ) Α.Ε., προκειμένου να καταρτίσει ενδεικτικό και μη εξαντλητικό κατάλογο Φορέων/Δομών προς διευκόλυνση - ενημέρωση των ωφελούμενων - κατόχων "αξιών τοποθέτησης" (vouchers) της παραπάνω δράσης :
ανακοινώνει - καλεί:
- Τους βρεφικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς
- Τους βρεφονηπιακούς σταθμούς Ολοκληρωμένης Φροντίδας
- Τους Παιδικούς Σταθμούς
- Τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.) και
- Τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (Κ.Δ.Α.Π.-ΜΕΑ)
να δηλώσουν, εφόσον το επιθυμούν, μέχρι την Πέμπτη 31/5/2018 και ώρα 24.00 μ.μ., την πρόθεσή τους να συμμετέχουν στο πλαίσιο της παραπάνω δράσης, προκειμένου να παρέχουν υπηρεσίες φροντίδας και φιλοξενίας σε βρέφη, νήπια, παιδιά και άτομα ΜΕΑ των ωφελουμένων/κατόχων «Αξίας Τοποθέτησης» (voucher) ως εξής:
1. Στην περίπτωση Φορέων/Δομών που συμμετείχαν στον προηγούμενο ετήσιο κύκλο του Προγράμματος (2017-2018), οι ενδιαφερόμενοι Φορείς με τον ΑΦΜ τους και τον ειδικό κωδικό που ήδη διαθέτουν, θα κάνουν εισαγωγή στην ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή για την αίτηση δήλωση-συμμετοχή των φορέων που συμμετείχαν στο Πρόγραμμα 2017-2018 https://www.eetaa.ar/enarmonisi/paidikoi stathmoi 2018/foreis 2018/index.php, που έχει δημιουργήσει για τον σκοπό η Ε.Ε.Τ.Α.Α. και θα δηλώσουν, μόνον ηλεκτρονικά, ότι επιθυμούν να συμμετέχουν με τα στοιχεία των δομών που έχουν ενταχθεί στη δράση του έτους 2017 - 2018 και ισχύουν μέχρι σήμερα. Για οποιαδήποτε μεταβολή ή τροποποίηση της δυναμικότητας ή προσθήκη νέας δομής, ο φορέας θα πρέπει να ακολουθήσει την διαδικασία της παραγράφου 2, για στοιχεία που μεταβάλλονται.
2. Σε περίπτωση Φορέα/Δομής που συμμετέχει για πρώτη φορά στην δράση (ή των μεταβολών της παραγράφου 1) θα συμπληρώνεται η Αίτηση - Δήλωση του φορέα, η οποία και θα αποσταλεί υπογεγραμμένη σε μορφή pdf στη διεύθυνση enarmonisi2018@eetaa.gr μαζί με φωτοτυπία της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ή οποιουδήποτε άλλου ισοδύναμου εγγράφου αποδεικνύει τη νομιμότητα της λειτουργίας της δομής. Η αίτηση θεωρείται έγκυρη μόνον μετά την αποστολή στην παραπάνω διεύθυνση enarmonisi2018@eetaa.gr της Ε.Ε.Τ.Α.Α.

Οι Φορείς/Δομές, που θα έχουν δηλώσει ότι προτίθενται να παρέχουν υπηρεσίες με «Αξία Τοποθέτησης» προς τους ωφελούμενους, μετά την οριστικοποίηση του πίνακα ωφελουμένων «Αξίας τοποθέτησης» (voucher), θα συμμετέχουν σε ενδεικτική και μη δεσμευτική σύζευξη με το 70% (για βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς) ή το 100% (για τις δομές ΚΔΑΠ είτε ΚΔΑΠ-ΜΕΑ) της δυναμικότητας για κάθε δομή τους. Η διαδικασία σύζευξης, θα πραγματοποιηθεί από την Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε., για όσους ωφελούμενους δηλώσουν μέχρι 5 (ή 2 για δομές ΚΔΑΠ & ΚΔΑΠ-ΜΕΑ) δομές του ενδεικτικού και μη δεσμευτικού καταλόγου, αναλόγως κατηγορίας, οπότε και θα γίνει σχετική ανάρτηση στον ιστότοπο της Ε.Ε.Τ.Α.Α, εάν βάσει της δήλωσης της δομής/φορέα υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις.
Η διαδικασία της σύζευξης είναι ενδεικτική και δεν παράγει δεσμευτικά αποτελέσματα ούτε για τον Φορέα/Δομή ούτε και για τον ωφελούμενο/νη «Αξίας Τοποθέτησης» (voucher), καθώς ο ωφελούμενος/κάτοχος «Αξίας Τοποθέτησης» (voucher) θα έχει τη δυνατότητα να απευθυνθεί σε οποιονδήποτε φορέα/δομή για την εγγραφή του/των παιδιού/ών τους, είτε στην Δομή, για την οποία ενημερώθηκε ότι υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις, δυνάμει της ενδεικτικής σύζευξης, είτε σε οποιαδήποτε άλλη δομή επιθυμεί και θα είναι στην ευχέρεια του φορέα να αποδεχτεί τη σχετική αίτηση εγγραφής.
Παιδικοί Σταθμοί 2018-2019 - Ανακοίνωση - πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τους φορείς - δομές για τη δράση: "Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής" έτους 2018-2019

https://www.dikaiologitika.gr/eidhseis/paideia/209721/eetaa-diloseis-eos-31-5-apo-tis-domes-gia-tous-paidikoys-stathmoys

Σχόλια