Συνεδριάζει εκτάκτως το δημοτικό συμβούλιο ΑΚΤΙΟΥ ΒΟΝΙΤΣΑΣ για τις αλλαγές στον Καλλικράτη και το νέο Σχέδιο Νόμου για την Αυτοδιοίκηση -Κυριακή 6.5.2018

Η συνεδρίαση αφορά τη λήψη απόφασης σχετικά με το προς διαβούλευση σχέδιο νόμου για την αναμόρφωση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Πρόσκληση σε ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου» (Άρθρο 67, Ν.3852/10).

        Σας καλούμε να προσέλθετε σε ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα στην Βόνιτσα, στις 6 Μαΐου 2018, ημέρα Κυριακή και ώρα 11:00 π.μ., με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης:
   Έκφραση γνώμης επί του Σχεδίου Νόμου με τίτλο: “Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»…. λοιπές διατάξεις], αρμοδιότητας του ΥΠ.ΕΣ........

 

    Η συνεδρίαση κρίνεται ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ λόγω της σοβαρότητας του θέματος  και διότι έχει τεθεί το σχέδιο νόμου  σε δημόσια Διαβούλευση έως την Δευτέρα 14 Μαΐου 2018, ώρα 15.00.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΝΕΛΗΣ 


Σχόλια