Άλλη μια δέσμευση του Δημάρχου και της Δημοτικής Αρχής γίνεται πραγματικότητα

Αστακός, 23/05/2018
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ.
Γίνεται γνωστό σε όλους τους πολίτες του Δήμου μας και ιδιαίτερα της Τ.Κ. Μπαμπίνης, ότι ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης έκανε δεκτό το αίτημα του Δήμου μας, και με την υπ' αριθ. 332/21-5-2018 απόφαση του με ΑΔΑ:Ω931465ΧΙ8-77Κ, ενέκρινε την ένταξη στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2018 στη ΣΑΕΠ 401 το έργο με τίτλο «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΑΠΟ Τ.Κ. ΜΠΑΜΠΙΝΗΣ ΕΩΣ ΑΓΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ» προϋπολογισμού 300.000,00 €.
Το έργο αυτό θα δημοπρατηθεί άμεσα.
Αφορά εργασίες που θα γίνουν στον χωματόδρομο που ξεκινά από την Τοπική Κοινότητα Μπαμπίνης και καταλήγει στη θέση που βρίσκεται το εξωκλήσι του Αγίου Γεωργίου. Ο συγκεκριμένος δρόμος είναι στρωμένος με αμμοχάλικο αλλά με τη συχνή χρήση του δρόμου το αμμοχάλικο έχει μεταφερθεί στις άκρες και στο κέντρο του οδοστρώματος. Επίσης ο συγκεκριμένος δρόμος στερείται τάφρων απορροής όμβριων, αλλά και τεχνικών, με αποτέλεσμα οι βροχοπτώσεις να δημιουργούν σημαντικά προβλήματα. Οι εργασίες που πρόκειται να εκτελεστούν αφορούν δρόμο μήκους 1982,19μ και είναι:
• Διαμόρφωση - εξυγίανση του καταστρώματος του δρόμου,
• Κατασκευή τεχνικών και τάφρων απορροής όμβριων υδάτων,
• Επιστρώσεις και διαμόρφωση του καταστρώματος του δρόμου με την χρήση των προϊόντων εσκαφών,
• Συμπλήρωση με υπόβαση με αμμοχαλικώδη υλικά και στη συνέχεια εργασίες διάστρωσης και κυλίνδρωσης με υλικό βάσης,
• Ασφαλτική προεπάλειψη και κατασκευή στρώσης κυκλοφορίας.
Οι εργασίες του έργου αυτού θα ξεκινήσουν άμεσα, μετά την δημοπράτηση του.
Άλλη μια δέσμευση του Δημάρχου και της
Δημοτικής Αρχής γίνεται πραγματικότητα.
Από το Δήμο Ξηρομέρου
                                              

Σχόλια