Παλιές οικογένειες του χωριού Χρυσοβίτσας Ξηρομέρου που δεν υπάρχουν σήμερα !!!

Παλιές οικογένειες του χωριού μας που δεν υπάρχουν σήμερα.

Κιτσοκώστας
Στον εκλογικό κατάλογο του 1865 αναφέρεται ο Κώστας Νικόλαος του Κητζοκώστας, γεωργός, ετών 28. Ο Νικόλαος Κιτσοκώστας είχε δύο παιδιά, τον Ευάγγελο (1866) και τη Γεωργία.,
Ο Ευάγγελος Ν. Κιτσοκώστας παντρεύτηκε την Χρυσάφω Παπαγιάννη από τον Πρόδρομο κι απόκτησε τον Κων/νο (1897), τον Χαρίλαο (1913), τη Δημητρούλα, την Ελένη και την Αλεξάνδρα.
1. Ο Κων/νος Ε. Κιτσοκώστας παντρεύτηκε την Ουρανία Παπαδημητρίου από την Κωνωπίνα. Παιδιά του ειναι ο Νικόλαος (1935) και η Χρυσούλα.
2. Ο Χαρίλαος Ε. Κιτσοκώστας παντρεύτηκε την Αθηνά Αθανασούλα από την Μπαμπίνη κι απόκτησε τον Ευάγγελο και την Ειρήνη.
Κομπορόζος
Προεπαναστατική οικογένεια.
Σε παλιά συμβόλαια αλλά και στο κατάλογο της χιλιαρχίας του Γαρδικιώτη Γρίβα βρίσκουμε τα ονόματα του Στάθη Κομπορόζου (1803) και του Παύλου Κομπορόζου (1806). Στον εκλογικό κατάλογο του 1850 αναφέρονται οι: Αθαν. Κομπορόζος, Ιωαν. Κομπορόζος και Κώστας Κομπορόζος (ποιμένες). Στον εκλογικό κατάλογο του 1865 αναφέρεται το όνομα του Κομπορόζου Ευσταθίου του Ιωάννη, γεωργού, ετών 75. Το επώνυμο το συναντάμε επίσης και σε τοπωνύμιο.
Σήμερα δεν σώζεται το επώνυμο.
Πηγή: εφημερίδα Χρυσοβιτσάνικα Νέα

Σχόλια