Βάση για αναπτυξιακό πρόγραμμα Αμβρακικού

ΠΡΕΒΕΖΑ

          Ολοκληρώθηκε η καταγραφή των προτάσεων των φορέων οι οποίοισυμμετέχουν στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη Αξιοποίησης Αμβρακικού Κόλπου που ίδρυσε ο Δήμος Αρταίων. Στην Σύμπραξη συμμετέχουν οι ΔήμοιΑκτίου Βόνιτσας, Αμφιλοχίας, Νικολάου Σκουφά και Πρέβεζας, ο Φορέας Διαχείρισης Υγροτόπων Αμβρακικού, τα Επιμελητήρια Άρτας και Πρέβεζας, η ΕΤΑΝΑΜ, ο Αλιευτικός Συνεταιρισμός Τσουκαλιό και ο Σύλλογος Τουριστικών Καταλυμάτων Άραχθος. Στόχος η εκπόνηση ενός αναπτυξιακού προγράμματος καθώς και η έγκριση για την διεκδίκηση τρόπου χρηματοδότησής του.
        Στις προτάσεις που κατέθεσαν οι φορείς περιλαμβάνονται τρόποι για την ανάπτυξη και την προστασία του Αμβρακικού Κόλπου...........  Ο Δήμος Πρέβεζας στο πλαίσιο που κατέθεσε αναφέρει μεταξύ άλλων, την θέσπιση περιβαλλοντικού αποτυπώματος για τα παραγόμενα προϊόντα, ελέγχους για τήρηση κανόνων ενάντια στην υπεραλίευση, την ανάδειξη της μοναδικότητας του Αμβρακικού και των προβλημάτων που αντιμετωπίζει, την ανάπτυξη δομής συνεχούς παρακολούθησης υδάτινου συστήματος του Αμβρακικού με απώτερο στόχο την διαχείριση την εκπαίδευση και την έρευνα, πιλοτικές δράσεις οικοτουρισμού και αγροτουρισμού αλλά και την απόδοση στο δήμο Πρέβεζας του χώρου των κατασκηνώσεων των Αγίων Αποστόλων, ώστε να δημιουργηθεί ένα σύγχρονο περιβαλλοντικό πάρκο που θα φιλοξενεί περιβαλλοντικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες, καλοκαιρινές κατασκηνώσεις, περιβαλλοντικές δράσεις και συνέδρια με επίκεντρο τον Αμβρακικό.
         Τις δικές του προτάσεις κατέθεσε και το Επιμελητήριο Πρέβεζας προκρίνοντας μεταξύ άλλων, την ανάπτυξη τυπολογίας τοπικών προϊόντωνμε ανάλυση υφιστάμενων δομών και διαδικασιών παραγωγής, διανομής και εμπορίας, ανάπτυξη της διαφοροποίησης των δραστηριοτήτων στο επίπεδο της πρωτογενούς παραγωγής με ανάπτυξη παράλληλων δραστηριοτήτων ώστε να γίνουν τα παραδοσιακότερα επαγγέλματα ελκυστικά για τους νέους, επανεξέταση των δομών εκπαίδευσης ώστε να στηρίξουν τις παραγωγικές μονάδες της περιοχής καθώς και η ανασύσταση παραδοσιακών αλιευτικών αποθεμάτων του Αμβρακικού με στόχο την ανατροφοδότηση της τοπικής αγοράς.

https://www.epiruspost.gr/

Σχόλια