Πρόσκληση του ΝΠΔΔ για πραγματοποίηση Ειδικής Συνεδρίασης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                   Αστακός, 11.05.2018
Ν.Π.Δ.Δ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ                                        Αριθ. Πρωτ. 209
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ,
ΠΑΙΔΕΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ
ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
                                                                  Προς : Τα Μέλη του Ν.Π.Δ.Δ.
                                                                             (ως Πίνακα Αποδεκτών)

                            ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Καλεί σε Ειδική Δημόσια Συνεδρίαση, την Δέκατη Πέμπτη (15η) του Μηνός Μαΐου του έτους 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ ‘Πολιτισμός, Περιβάλλον και Αθλητισμός, Παιδεία και Κοινωνική Πρόνοια στο Δήμο Ξηρομέρου’ (Δημοτικό Κατάστημα Αστακού), σύμφωνα με το άρθρο 163 παρ.4 Κ.Δ.Κ. του Ν. 3463/2006, για λήψη Απόφασης στο κάτωθι θέμα :
ΕΓΚΡΙΣΗ  ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2017

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΟΥΡΚΟΥΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ.....ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
    Τακτικά Μέλη
1.                   Ναούμης Νικόλαος
2.                  Βελόνας Απόστολος
3.                  Σαλτογιάννης Χρήστος
4.                  Kάντζου Δέσποινα
5.                  Πολύζος Βασίλειος
6.                  Κολλιάς Ιωάννης
     Αναπληρωματικά Μέλη
    7. Τσάρκος Βασίλειος
            8.  Ταμπάκης Ηλίας
            9.  Ζαγκότας  Βασίλειος
            10. Καλλισώρας Νικόλαος
            11. Σταμουλάκης Σωτήριος
            12. Τζοβόλα Ουρανία

Σχόλια