Δύο ακόμα έργα εντάχθηκαν στον Δήμο Ακτίου-Βόνιτσας για την Κατούνα στο «Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης»

Όπως είχαμε τονίσει και άλλα δημοσιεύματα μας τα έργα για τον Δήμο Ακτίου Βόνιτσας έρχονται το ένα μετά το άλλο. 
Το πρώτο  έργο αφορά την αγροτική οδοποιία «Κατούνα  Ελούλα –Άγιος  Γεώργιος» που είχε περάσει στο Δημοτικό Συμβούλιο 23 Οκτωβρίου 2017 που έγινε στην Κατούνα,  με εισήγηση του Δημάρχου.
Ο συγκεκριμένος δρόμος βρίσκεται στο Δημοτικό Διαμέρισμα Μεδεώνος του Δήμου Ακτιου – Βόνιτσας, έχει συνολικό μήκος 2.105,37 μέτρα. Κάποια τμήματά αυτού είναι ασφαλτοστρωμένα, κάποια άλλα είναι επιστρωμένα με σκυρόδεμα και τα υπόλοιπα είναι χωματόδρομος.
Η βελτίωση συνίσταται, στην διαπλάτυνσή, με προτεινόμενο πλάτος ίσο με 6,00 μέτρα, κατασκευή υπόβασης και βάσης και τέλος ασφαλτόστρωση καθ όλο το μήκος και το πλάτος της οδού με ασφαλτοτάπητα κυκλοφορίας.
Παράλληλα προβλέπεται η κατασκευή τεχνικών έργων για την απορροή  των ομβρίων υδάτων και η κατασκευή τοίχων αντιστήριξης σε διάφορα σημεία της οδού.
 Επιτέλους να λυθεί το μεγάλο πρόβλημα των αγροτών και κτηνοτρόφων που χρησιμοποιούν τον δρόμο αυτό για πρόσβαση προς τον κάμπο της Κατούνας και την ευρύτερη περιοχή.
Εδώ όπως όλοι ξέρουμε ο δρόμος προϋπήρχε αλλά τους  χειμώνες και ιδιαίτερα φέτος παρουσίασε τεράστια προβλήματα από τις κατολισθήσεις , κάτι που παρόλες τις συνεχείς παρεμβάσεις του Δήμου τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν δεν ήταν δυνατόν να λυθούν.
Έγινε η μελέτη από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου και τα ευχάριστα της ένταξης  ανακοινώθηκαν στις 24/5/18 με ανάρτηση της Περιφέρειας στο Διαύγεια  ΑΔΑ 6Σ9Σ7Λ6-9ΓΟ     με θέμα  Ένταξη των πράξεων με τα στοιχεία του επισυναπτόμενου πίνακα στο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 02014-2020» με το ποσό των 600,000,00€
Το δεύτερο έργο αφορά την ένταξη του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ &  ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ  ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΕΔΕΩΝΟΣ - ΟΔΟΣ ΑΠΟ ΔΑΣΥΛΛΙΟ ΚΑΤΟΥΝΑΣ ΕΩΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΡΟΜΟ ΤΡΥΦΟΥ», στο πλαίσιο του Μέτρου 4. που είχε περάσει στο Δημοτικό Συμβούλιο 23 Οκτωβρίου 2017 που έγινε στην Κατούνα,  με εισήγηση του Δημάρχου. Το έργο αυτό εντάχθηκε με το ποσό των  445,428,53€.
Το αντικείμενο του έργου είναι η βελτίωση του αγροτικού δρόμου που συνδέει το Δασύλλιο της Κατούνας με τον επαρχιακό δρόμο του Τρύφου στο Δημοτικό Διαμέρισμα Μεδεώνος του Δήμου Ακτιου – Βόνιτσας.
Ο εν΄ λόγω δρόμος έχει συνολικό μήκος 1.227,00 μέτρα περίπου, είναι χωματόδρομος και έχει μικρή διατομή.
Η βελτίωση συνίσταται, στην διαπλάτυνσή του, με προτεινόμενο πλάτος ίσο με 6,00 μέτρα, κατασκευή υπόβασης και βάσης και τέλος ασφαλτόστρωση καθ όλο το μήκος και το πλάτος του με ασφαλτοτάπητα κυκλοφορίας.
Παράλληλα προβλέπεται η κατασκευή μικρών τεχνικών έργων για την απορροή  των ομβρίων υδάτων και η κατασκευή τοίχων αντιστήριξης σε διάφορα σημεία του δρόμου.
ΠΗΓΗ:https://katounanews.blogspot.com/2018/05/blog-post_253.html

Σχόλια