Αδιάβατος ο δρόμος Χρυσοβίτσας-Βαλόστρατο


Εικόνα εγκατάλειψης παρουσιάζει το χωριό μας. Μεγάλα προβλήματα χρονίζουν και δεν λένε να λυθούν και στερούν βασικά αγαθά από τους συγχωριανούς όπως ήταν μέχρι πρόσφατα το νερό και τώρα ο δρόμος. Κι αυτό παρά τα συνεχή δημοσιεύματα και τα υπομνήματα του Συλλόγου μας.
Έτσι, παρά τις συνεχείς διαβεβαιώσεις για επισκευή, παραμένουν οι επικίνδυνες λακκούβες στο δρόμο Χρυσοβίτσας-Βαλόστρατο, που είναι ένας δρόμος πολυσύχναστος και σπουδαίας σημασίας για την περιοχής.
Ο δρόμος είναι πραγματικά επικίνδυνος και αδιάβατος και διερωτώμαστε πως κι οι ίδιοι οι αγρότες θα πάνε στα χωράφια της, για να καλλιεργήσουν φέτος.
Για τη πρόσβαση στο χωριό, μέχρι να επισκευασθεί ο παραπάνω δρόμος, όπως μας διαβεβαίωσε ο κ. Δήμαρχος ότι θα πράξει, συστήνουμε είτε το δρόμο από Ρίγανη, μέσω Σκουρτούς, είτε από Κουβαρά, μέσο Μπαμπίνης.
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ                         ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑΝΩΝ ΄΄ ΤΑ ΚΟΡΟΝΤΑ ΄΄ 
Πηγή: Χρυσοβιτσάνικα Νέα φ. 212

Σχόλια