Ντέρμπι ΠΑΣΠ - ΔΑΠ ΝΔΦΚ στο ΤΕΙ Μεσολογγίου

Ντέρμπι ΠΑΣΠ - ΔΑΠ ΝΔΦΚ στο ΤΕΙ Μεσολογγίου
Με μεγάλο αριθμό ψηφισάντων και βραχεία κεφαλή της ΠΑΣΠ ολοκληρώθηκαν την περασμένη Τετάρτη οι φοιτητικές εκλογές στο ΤΕΙ Μεσολογγίου.

Χαρακτηριστικό είναι πως όσοι ψήφισαν στη Σχολή Διοίκησης Οικονομίας ήταν περισσότεροι από την αντίστοιχη σχολή του ΤΕΙ Πάτρας, δείγμα ίσως και της μεγάλης κινητοποίησης που έγινε.
Σύμφωνα με πληροφορίες από το στρατόπεδο της ΠΑΣΠ, τα αποτελέσματα είναι τα παρακάτω.
Σχολή Διοίκησης – Οικονομίας (ΣΔΟ)
Ψήφισαν: 417
Έλαβαν
ΠΑΣΠ: 197
ΔΑΠ - ΝΔΦΚ: 184
ΠΚΣ: 13
Άκυρα: 22
Οι έδρες ανήλθαν σε 5 για την ΠΑΣΠ και 4 για την ΔΑΠ - ΝΔΦΚ

Σχολή Τεχνολόγων Γεωπόνων (ΣΤΕΓ)
Ψήφισαν: 48
Έλαβαν:
ΠΑΣΠ: 23
ΔΑΠ: 18
ΠΚΣ: 2
Λευκό: 1
Ακυρα: 4
Η ΠΑΣΠ πήρε 4 έδρες και η ΔΑΠ 3.
Συνολικά το ποσοστό της ΠΑΣΠ στο ΤΕΙ Μεσολογγίου ήταν 50,2%.

Σχόλια