ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΟΝΙΤΣΑΣ: Ευχαριστίες (ψυχολόγο κ. Χασακή Αλεξάνδρα και αστυνομικούς του Α.Τ. Βόνιτσας) για τη Θεματική Εβδομάδα

        Η Διευθύντρια κα Παλούκη Καλλιρρόη και ο Σύλλογος Διδασκόντων του Γυμνασίου Βόνιτσας, ευχαριστούν θερμά την ψυχολόγο κ. Χασακή Αλεξάνδρα καθώς και τους αστυνομικούς του Α.Τ. Βόνιτσας κ. Φλώρο Βασίλειο (Διοικητή) και κ. Γκανιάτσα Χρήστο (Αστυνόμο) που εμπλούτισαν το περιεχόμενο της Θεματικής Εβδομάδας της σχολική μονάδας προσφέροντας πολύτιμες γνώσεις και βιώματα στους μαθητές.
Στη σχετική ανακοίνωση αναφέρεται: 

ΘΕΜΑ: ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ
     Το Γυμνάσιο Βόνιτσας αισθάνεται την ανάγκη να ευχαριστήσει την ψυχολόγο κ. Χασακή Αλεξάνδρα καθώς και τους αστυνομικούς του Α.Τ. Βόνιτσας κ. Φλώρο Βασίλειο (Διοικητή) και κ. Γκανιάτσα Χρήστο (Αστυνόμο) για τη συμμετοχή και την προσφορά τους στη Θεματική Εβδομάδα που διοργάνωσε το σχολείο μας.
        Με την τεκμηριωμένη και αναλυτική παρουσίαση των θεμάτων τους, συνέβαλαν στον προβληματισμό και την ευαισθητοποίηση των μαθητών μας, στα πλαίσια των θεματικών ενοτήτων «Εξαρτήσεις – Εθισμοί» και «Κυκλοφοριακή Αγωγή» αντίστοιχα.

Η Διευθύντρια   Ο Σύλλογος Διδασκόντων
Η Διευθύντρια 
Παλούκη  Καλλιρρόη

Σχόλια