Οι Εγγραφές στα κέντρα δημιουργικής απασχόλησης Παιδιών στο Δήμο ΞηρομέρουΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΕΙ ΣΤΙΣ ΜΗΤΕΡΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ Η ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΥΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ (Κ.Δ.Α.Π.)  ΟΤΙ:

Η δράση Εναρμόνιση Οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής, που αφορά την δωρεάν ένταξη των παιδιών (5-12 ετών) στα Κ.Δ.Α.Π. για τη νέα χρονιά 2018-2019, αναμένεται να ξεκινήσει σύντομα. Για το λόγο αυτό, σας ενημερώνουμε πως θα πρέπει να προετοιμαστείτε, ώστε όταν δημοσιευτεί η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ από την ΕΕΤΑΑ Α.Ε., να μπορέσετε εντός της προθεσμίας που προβλέπεται να καταθέσετε εγκαίρως τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, για να είναι έγκυρες οι αιτήσεις σας.

Οι μητέρες θα πρέπει απαραιτήτως να έχουν:

1.     Το φετινό εκκαθαριστικό

2.     Όσες δεν έχουν δική τους ασφάλεια, να φροντίσουν να εκδόσουν ΚΑΡΤΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ (*Προσοχή! Θα πρέπει οι ίδιες οι μητέρες να είναι άμεσα ασφαλισμένες, όχι μέσω του συζύγου. Σε αντίθετη περίπτωση εκδίδουν κάρτα ανεργίας)

3.      Οι μητέρες που έχουν ήδη γραμμένα τα παιδιά τους στα ΚΔΑΠ, θα πρέπει να κάνουν επανεγγραφή για τη νέα χρονιά και να προσκομίσουν εκ νέου τα απαραίτητα δικαιολογητικά (*σε συνεννόηση με τους εκπαιδευτικούς των ΚΔΑΠ)

Κατά την κατάθεση των δικαιολογητικών θα χρειαστεί το προσωπικό σας ΑΦΜ και ΑΜΚΑ καθώς και το ΑΜΚΑ των παιδιών που θέλετε να εγγράψετε στα ΚΔΑΠ. Όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την συμμετοχή στο πρόγραμμα θα περιγράφονται αναλυτικά στην πρόσκληση που θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΑΑ (www.eetaa.gr). Εκεί μπορείτε να διαβάσετε όλα τα στοιχεία που αφορούν τη συγκεκριμένη δράση. Η ενημέρωση και η συνεργασία όλων είναι απαραίτητες ενέργειες για την σωστή, γρήγορη και αποτελεσματική ολοκλήρωση των διαδικασιών του προγράμματος.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΕΔΞΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Σχόλια