ΕΣΠΑ παιδικοί σταθμοί 2018 - 2019: Οδηγίες από την ΕΕΤΑΑ για να συμπληρώσετε την αίτηση

Αναλυτικές οδηγίες εξέδωσε η ΕΕΤΑΑ για τις αιτήσεις στους παιδικούς σταθμούς ΕΣΠΑ 2018 - 2019. Οι αιτήσεις ξεκίνησαν και γίνονται στο σύνδεσμο paidikoi.eetaa.gr

Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στον ιστότοπο της ΕΕΤΑΑ www.eetaa.gr ή στο paidikoi.eetaa.gr. Για την πρόσβαση στην εφαρμογή, απαιτείται πιστοποίηση των στοιχείων της αιτούσας, μέσω του συστήματος TAXIS της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ). Ως εκ τούτου, η αιτούσα θα πρέπει να γνωρίζει τους προσωπικούς της κωδικούς TAXISNET (Username, Password).

Σε περίπτωση κοινής δήλωσης με τον σύζυγο/σύντροφο, και μόνον εφόσον η αιτούσα δεν απέκτησε τους δικούς της κωδικούς πρόσβασης TAXISNET θα δύναται η διαπίστευση στην ΑΑΔΕ να γίνει με τους κωδικούς TAXISNET του συζύγου/συντρόφου.
Σε κάθε περίπτωση η αιτούσα θα πρέπει να γνωρίζει τον προσωπικό της ΑΦΜ και ΑΜΚΑ, τον ΑΦΜ και ΑΜΚΑ του συζύγου/συντρόφου (όπου απαιτείται) καθώς και τον ΑΜΚΑ των παιδιών, για τα οποία θα υποβάλει την ηλεκτρονική αίτηση.
Αίτηση από άνδρα γίνεται δεκτή μόνο στις περιπτώσεις που είναι: α) χήρος ή
β) κάτοχος δικαστικής απόφασης επιμέλειας/συμπαράστασης παιδιού ή Ατόμου με Αναπηρία (ΑΜΕΑ)
Η αιτούσα αφού υποβάλει ηλεκτρονικά την αίτηση, αποστέλει στην ΕΕΤΑΑ:
α) την εκτύπωση της ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής, με πρωτότυπη υπογραφή και
β) τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής.
Παρακαλούμε μην χρησιμοποιείτε συρραπτικά ή συνδετήρες στα δικαιολογητικά.
Αναλυτικές πληροφορίες στην ΚΥΑ 61054 (ΦΕΚ Β'2128/8-6-2018) και στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ. αρ. πρωτ. 5180/14.6.2018 στον ιστότοπο της ΕΕΤΑΑ www.eetaa.gr ή στο paidikoi.eetaa.gr.
Ακολουθεί περιγραφή των στοιχείων που συμπληρώνονται στην αίτηση, καθώς και τα αντίστοιχα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
Είσοδος με διαπιστευτήρια TaxisNet
Αιτούσα Γυναίκα
Αιτών Άνδρας (χήρος ή κάτοχος δικαστικής απόφασης επιμέλειας/συμπαράστασης παιδιού ή ΑΜΕΑ)
* Επιλέξτε τη μία από τις δύο επιλογές και συνεχίστε με την εισαγωγή κωδικών TAXISNET.
* Θα σας ζητηθεί να εξουσιοδοτήσετε τον εξυπηρετητή της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. να προσπελάσει τα στοιχεία σας που τηρούνται στην ΑΑΔΕ.
* Μετά την εξουσιοδότηση, συμπληρώνετε κάποια βασικά στοιχεία της αίτησης (Οικογενειακή κατάσταση, Εισοδήματα κ.λπ.)
* Γίνεται διασταύρωση των στοιχείων που δηλώνετε με τα στοιχεία που διατηρεί η ΑΑΔΕ.
* Θα σας δοθεί πενταψήφιος κωδικός Πιστοποίησης. Παρακαλούμε φυλάξτε αυτόν τον κωδικό -δεν θα εκτυπωθεί πουθενά- για να τον χρησιμοποιήσετε στην περίπτωση που θέλετε να ξαναμπείτε στην αίτηση.
* Στη συνέχεια μεταφέρεστε σε οθόνη που αφορά την αίτηση, αναλυτική περιγραφή της οποίας ακολουθεί παρακάτω.
Είσοδος με κωδικό Πιστοποίησης
Για να ξαναμπείτε στην αίτηση, και αφού έχει προηγηθεί η Είσοδος με διαπιστευτήρια TAXISNET, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον προσωπικό ΑΦΜ σας και τον κωδικό Πιστοποίησης που σας δόθηκε κατά τη διαδικασία της πιστοποίησης.
Στην περίπτωση που δεν συγκρατήσατε τον κωδικό Πιστοποίησης, μπορείτε να επαναλάβετε την Είσοδο με διαπιστευτήρια TaxisNet.

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

* Συμπληρώστε τα στοιχεία αιτούσας στην καρτέλα Α. ΑΙΤΟΥΣΑ
* Συμπληρώστε τα στοιχεία παιδιού/παιδιών, για τα οποία υποβάλετε αίτηση, στην καρτέλα Β. ΠΑΙΔΙ/ΠΑΙΔΙΑ
* Επιλογή «Προσωρινή Αποθήκευση»; Αποθηκεύστε όσο συχνά επιθυμείτε τα στοιχεία της αιτούσας και τα στοιχεία παιδιού/παιδιών
* Μηνύματα σφαλμάτων; Σε περίπτωση μη συμπλήρωσης υποχρεωτικών στοιχείων ή εσφαλμένης εισαγωγής εμφανίζονται μηνύματα σφαλμάτων. Φροντίστε να συμπληρώσετε σωστά την αίτηση ώστε αυτά να απαλειφτούν
* Δείτε στην καρτέλα Γ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ - ΥΠΟΒΟΛΗ, τα δικαιολογητικά που είναι απαραίτητο να στείλετε στην ΕΕΤΑΑ
* Όταν είστε έτοιμες για την οριστική υποβολή της αίτησης, μεταβείτε στην καρτέλα Γ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ - ΥΠΟΒΟΛΗ
- Επιλέξτε την επιλογή «Αποδοχή όρων της πρόσκλησης» o Επιλέξτε την επιλογή «Οριστική υποβολή αίτησης»
- Οι επιλογές αυτές παραμένουν απενεργοποιημένες όσο στα στοιχεία της αίτησης (αιτούσας και παιδιού/παιδιών) υπάρχουν μηνύματα σφαλμάτων
* Επιλογή «Εκτύπωση αίτησης»; Η επιλογή αυτή, ενεργοποιείται μόνο στην περίπτωση που έχετε υποβάλει την αίτηση («Οριστική υποβολή αίτησης»)
* Όταν υποβάλετε οριστικά την αίτηση, στείλτε τα δικαιολογητικά που απαιτούνται μαζί με την εκτύπωση της αίτησης υπογεγραμμένη, στην ΕΕΤΑΑ. Παρακαλούμε μην χρησιμοποιείτε συρραπτικά ή συνδετήρες στα δικαιολογητικά.
* ΠΡΟΣΟΧΗ; Μετά την οριστική υποβολή της αίτησης, έχετε τη δυνατότητα να κάνετε αλλαγές στα στοιχεία της αίτησης
- Επιλέξτε την επιλογή «Διόρθωση στοιχείων αίτησης»
- Διορθώστε τα στοιχεία που είναι λανθασμένα, και επαναλάβετε την διαδικασία οριστικοποίησης, εκτύπωσης και αποστολής.
* Παλιά, μη υποστηριζόμενα, λειτουργικά συστήματα (πχ Windows XP) ή παλιές εκδόσεις φυλλομετρητών (browsers) μπορεί να δημιουργήσουν προβλήματα στην υποβολή της αίτησης. Φροντίστε να έχετε τελευταίες εκδόσεις φυλλομετρητών. * Σε οποιοδήποτε πρόβλημα, μπορείτε να στείλετε email στη διεύθυνση: 2018enarmonisi@eetaa.gr
δείτε εδώ αναλυτικές οδηγίες βημα βήμα για την αίτηση
 https://www.dikaiologitika.gr/

Σχόλια