Συνεδριάζει το ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ του Δήμου Ξηρομέρου, την Παρασκευή 8.6.2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

            Καλεί σε  Τακτική  Δημόσια Συνεδρίαση  την ογδόη (8η) του Μηνός Ιουνίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 20.00στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Δημοτικό Κατάστημα Αστακού), σύμφωνα με το άρθρο 67 του  Ν. 3852/2010,  για  λήψη  Απόφασης στα κάτωθι  θέματα:

1.-ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2018.
2.-ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ – ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2018 ΝΠΔΔ «ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ».
3.-ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ  ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ.............4.-ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ. 
5.-ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ 300.000€ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΑΠ ΤΚ ΜΠΑΜΠΙΝΗΣ ΕΩΣ ΑΓΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ» ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ‘ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020’ ΑΠΟ ΣΑΕΠ 401 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 2018.
6.-ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΡΟΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΑΠΟ ΤΚ ΜΠΑΜΠΙΝΗΣ ΕΩΣ ΑΓΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ»  ΤΟΥ   ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  ‘ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020’  ΑΠΟ ΣΑΕΠ 401 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 2018.
7.-ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΡΟΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ  ΤΚ ΠΑΛΑΙΟΜΑΝΙΝΑΣ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ» ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ‘ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020’  ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΔΡΑΣΗ 4.3.4 «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΚΑΙ  ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ».
8.-ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΡΟΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ  Δ.Ε. ΑΣΤΑΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ ‘ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ‘ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020’  ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΔΡΑΣΗ 4.3.4 «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΚΑΙ  ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ».
9.-ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΡΟΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΝΑΠΛΑΣΗ –ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ  ‘ΠΛΑΤΑΝΟΣ’ ΤΚ ΦΥΤΕΙΩΝ.
10. ΑΠΟΔΟΧΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΟΣΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ.
11. ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ (150)  ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΟΥ ΑΣΤΑΚΟΥ.

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Στην συνεδρίαση καλείται να παραστεί και ο Δήμαρχος Γαλούνης Ερωτόκριτος προς τον οποίο κοινοποιείται η παρούσα.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
1.-Βραχάς Παναγιώτης- Φυτείες
2.-Γαζέτας Παναγιώτης - Φυτείες
3.-Γεωργούλας Κωνσταντίνος- Χρυσοβίτσα
4.-Γκόλιας Παναγιώτης- Κανδήλα
5.-Κακούρης Ηλίας – Αρχοντοχώρι
6.-Καυμενάκης Σπυρίδων – Αρχοντοχώρι
7.-Λαϊνάς Κωνσταντίνος – Ενταύθα 
8.-Λιβάνης Θεόδωρος – Ενταύθα
9.-Λυμπεράτος Σπύρος – Ενταύθα
10.-Μουρκούσης Βασίλειος- Κανδήλα
11.-Ναούμης Νικόλαος – Παλαιομάνινα
12.-Πανταζής Απόστολος - Ενταύθα
13.-Ρετούλης Θωμάς - Αρχοντοχώρι
14.-Τσάρκος Βασίλειος- Ενταύθα
15.-Κουμανδράκη – Σαμαρά Κωστούλα  – Ενταύθα 
16.-Βελόνας Απόστολος – Βάρνακα 
17.-Ζορμπάς Ιωάννης  – Αθήνα 
18.-Καρφής Θωμάς – Ενταύθα 
19.-Κολοβός Χρήστος – Φυτείες 
20.-Μητσάνης Ζώης -  Ενταύθα
21.-Ταμπάκης Ηλίας- Μύτικα
22.-Μάντζαρης Ελευθέριος –  Ενταύθα
23.-Τζαχρήστας Παναγιώτης– Φυτείες
24.-Κομπλίτσης Δημήτριος –  Αγρίνιο 
25.-Κατσιπάνος Αναστάσιος – Αθήνα
26.-Σόμπολος Απόστολος - Καραϊσκάκη
---------------------------------
Κοιν. 
27.-Πρόεδρο Τ.Κ.  Παπαδάτου 
28.-Πρόεδροι Δ.Κ. Αστακού και Τ.Κ. Δήμου.

Σχόλια