Έγκριση πρόσληψης εποχιακού προσωπικού (9 ατόμων) στον Τ.Ο.Ε.Β. Ανακτορίου (Βόνιτσα)

            Σύμφωνα με απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ και ΙΟΝΙΟΥ, που δημοσιεύτηκε σήμερα στο Διαύγεια, εγκρίθηκε στον ΤΟΕΒ Ανακτορίου η πρόσληψη εννέα (9) ατόμων, με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ, για την λειτουργία και συντήρηση των δικτύων του.
Συγκεκριμένα εγκρίνεται η πρόσληψη:

-Δύο (2) Υδρονομέων για τη διανομή του αρδευτικού ύδατος για διάστημα οκτώ (8) μηνών
-Επτά (7) Εργατών για τον καθαρισμό και τις μικροεπισκευές του αρδευτικού δικτύου..

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ....


ΔΕΙΤΕ ΚΑΙ ΕΔΩ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ:

Σχόλια